Someron koulunuorisotyölle 35.000 euroa

0

Somero on laajentamassa toimiaan, joiden avulla voidaan integroida kouluikäisiä ukrainalaisia paremmin osaksi Someron väestöä.

Hankkeessa on apuna Lounais-Suomen aluehallintoviraston myöntämä 35.000 euron suuruinen avustus. Avustusmuotona on nuorisotyö Someron kouluissa.

Hakemuksen perusteluissa Somero totesi aluehallintovirastolle, ettei Somerolla ole ollut vakiintunutta koulunuorisotyötä. Kunnan organisaatiossa työskentelee yksi nuorisotyöntekijä, yksi 50-prosenttinen nuoriso-ohjaaja sekä erityisnuorisotyöntekijä.

Ukrainasta tänne tulleiden suuri määrä on haaste. Somerolla on noin 60 ukrainalaista kouluikäistä. Luku on iso varsinkin kunnan kokonaisväkilukuun verrattuna.

Hankerahoitus on tarkoitus käyttää Somerolla lisähenkilöstöresurssiin.

Tukemiseen ja syrjäytymisen estämiseen

Aluehallintovirastot myönsivät kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään nuorisotyöhön valtakunnallisesti 7 miljoonaa euroa, kaikkiaan 152 toimijalle. Lounais-Suomen aluehallintovirastoon kokonaissummasta tuli 914.062 euroa 25 hakijalle, joista Somero oli yksi.

Koulujen ja oppilaitosten nuorisotyöhön myönnetyn avustuksen tavoitteena on tukea nuoria koronapandemian jälkeisessä tilanteessa, vahvistaa nuorten hyvinvointia ja kiinnittymistä koulu- ja oppilaitosyhteisöön sekä ehkäistä syrjäytymistä. Avustusta voidaan käyttää myös Ukrainasta sodan vuoksi Suomeen saapuneiden nuorten tukemiseen ja integroimiseen koulu- ja oppilaitosyhteisöön.

Avustuksen saajat voivat käyttää avustusta toiminnassaan kahden vuoden ajan. Avustettava toiminta voi olla kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää nuorisotyötä sekä sen toimintamallien vahvistamista ja vakinaistamista.

Nuorisotyö vahvistaa koulujen ja oppilaitosten kasvattajayhteisöä ja koulun yhteyttä nuorten vapaa-aikaan. Koulu- ja oppilaitosnuorisotyö tukee nuorten kasvua, itsenäistymistä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä koulun arjessa.

Nuorisotyöntekijän ja nuoren kohtaaminen perustuu aina vapaaehtoisuuteen – nuori saa tarvitsemaansa tukea, mutta voi tulla kohdatuksi myös ilman erityistä syytä.