Työttömien määrä kasvoi joulukuussa

0

Vuotta aiemmasta tilanne on kohentunut

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa 21 500 työtöntä työnhakijaa. Joulukuun aikana työttömien määrä kasvaa normaalisti selvästi marraskuuhun verrattuna, kuten tapahtuikin vuoden 2022 lopussa. Työttömien määrä nousi 1 900 hengellä edelliseen kuukauteen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömyys on silti laskussa.

Vuotta aiemmasta työttömien määrä on vähentynyt 900 henkilöllä (4 %) eli hitaammin kuin koko maassa yleisesti (5%). Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä laski alle 100 henkilöllä (2%) verrattuna vuodentakaiseen.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,4 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (9,9 %).

Someron työvoimasta, 3534 henkilöstä 8,7 prosenttia oli työttömänä joulukuun lopussa. Näistä 308 työttömästä miehiä oli 176 ja naisia 132. Alle 20-vuotiaita oli viisi, alle 25-vuotiaita 28 ja yli 50-vuotiaita 149. Pitkäaikaistyöttömänä oli 75 henkilöä.

Kuukausi ennen, marraskuun lopussa, työttömyysaste oli yli prosenttiyksikön pienempi. Tuolloinen Someron 7,4 prosentin työttömyysaste tarkoitti 262 työtöntä työnhakijaa.

Joulukuun lopussa avoimia työpaikkoja oli Somerolla tarjolla 36, kun kuukautta aiemmin marraskuussa 44.

Työttömyysasteet olivat korkeimmat Turun kaupungissa (12,3%) sekä Salon kaupungissa (9,9%). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (6,5%) sekä kunnista Ruskolla (3,7%).

Varsinais-Suomen 27 kunnasta Someron 8,7 prosentin lukuja heikommin asiat olivat Salon ja Turun lisäksi Uudessakaupungissa (9,6 %), Oripäässä (9,3 %) ja Taivassalossa (9,0 %). Loimaalla painittiin samoissa 8,7 prosentin lukemissa kuin Somerolla.

Työttömien työnhakijoiden määrä oli pienempi kuin vuotta aiemmin 15 Varsinais-Suomen kunnassa ja 12:ssa se oli sitä suurempi. Kuntien väliset erot työttömyydessä olivat merkittäviä.

Joulukuussa työttömiä oli Vakka-Suomea lukuun ottamatta vähemmän kaikissa neljässä Varsinais-Suomen seutukunnassa kuin vuotta aiemmin. Suurin ero vuotta aiempaan oli Turun seutukunnassa (-5%). Vakka-Suomessa määrä oli selkeästi koholla (+13%). Vakka-Suomessa Valmet Automotiven kesäiset irtisanomiset ja lomautukset näkyvät työnhakijaryhmistä pahiten ulkomaalaisten (131 %) ja miesten (22%) työttömyydessä verrattuna vuodentakaiseen tilanteeseen.

Joulukuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla alueen työ- ja elinkeinotoimistossa 5 500 kappaletta eli vähemmän (-25 %) kuin vuosi sitten. Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut 21 200 kappaletta eli 18 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna joulukuun aikana 11 700 kappaletta, joista 6 500 oli uusia, joulukuun aikana avautuneita työpaikkoja. Näin uusia työpaikkoja tuli joulukuussa tarjolle 20 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Toki edelleen ollaan paikkamäärissä verrattain korkealla tasolla.

Negatiivisimmalta kehitys näytti joulukuussa ulkomaalaisten työttömien kohdalla, joiden kokonaistyöttömyys nousi Varsinais-Suomessa 19 prosenttia verrattuna viime vuoteen.

Yli 50-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien työnhakijoiden kohdalla tilanne näytti paranevan joka seutukunnassa vuodentakaiseen verrattuna. Nuorten työttömyys putosi isoimmissa seutukunnissa Turussa ja Salossa, mutta lisääntyi muissa.

Tammikuussa työttömien työnhakijoiden määrä laskee normaalivuosina suhteellisen voimakkaasti joulukuuhun verrattuna.