Ympäristöpuolen vuosisaldoa – Lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet viime vuodelta ynnätty

0

Keskustataajaman osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto ei viime vuodelta toteutunut. Kaavoitukseen resursoitu työaika on käytetty kahteen isompaan, kiireelliseksi määriteltyyn työhön. Hiidenlinnaan, jonka kaava on jo vahvistettu, sekä Helsingintien liikenneympyrän valmisteluihin.

Niiden ohella kaavoituspuolen saldona on muu asiaan liittyvä viranomaistyö. Arviona on, että yleiskaavahankkeen pariin päästään palaamaan yhdyskuntasuunnittelussa noin kevään jälkeen.

Mäkelän alueen kaavan osalta hallinto-oikeudesta on saatu arviona, että valituksen käsittely olisi loppuvuonna 2022. Eli se aika on mennyt ja asia on edelleen odottelun päällä. Somerolla Mäkelän kaava hyväksyttiin jo 2021 syksyllä. Muita valituksia ei kaavoituksesta ole tällä hetkellä meneillä.

Järjestäytyneiden yksityisteiden kunnossapitoavustuksia myönnettiin viime vuonna kaikkiaan 176 tiekunnalle. Avustukset, yhteensä noin 190 000 euroa, maksetaan keväällä.

Avustus per tiekunta on vajaa 1 100 euroa. Euromääräistä mediaania ei ole laskettu, mutta avustusten määrälliset erot ja hajonta ovat kuitenkin suuria. Sadasta euroista useisiin tuhansiin euroihin, sillä somerolainen yksityistie voi olla pituudeltaan puoli kilometriä tai kymmenenkin kilometriä. Osaa teistä käytetään myös läpikulkuun.

Ympäristölupahakemuksia käsiteltiin kaksi, toinen niistä noin 4 ja toinen noin 6 kuukaudessa. Yhteislupahakemuksia oli yksi, käsittelyaika noin 10 kuukautta.

Lisäksi käsiteltiin kaksi eläinsuojan ilmoitusta, kaksi meluilmoitusta sekä yksi polttonesteen jakeluaseman rekisteröinti-ilmoitus.

Lautakunta myös käsitteli neljä määräyksistä poikkeamista, jotka koskivat käytöstä poistetun öljysäiliön maahan jättämistä. Nykyisin päätösvastuu näistä on siirretty lautakunnalta ympäristönsuojelusihteerille, joka on jo tehnyt asiasta yhden päätöksen.

Edelleen lautakunnassa käsiteltiin kuusi ilmoitusta jätteen hyötykäytöstä maanrakentamisessa. Jätehuollon valvontaan liittyen 17 kiinteistölle lähetettiin kehotuskirje liittyä järjestettyyn jätekuljetukseen.

Uusia maa-aineslupahakemuksia ei tullut vireille.