Hirvikantaa on valtakunnallisesti viime vuosina pienennetty asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi, mikä näkyy päättyneellä metsästyskaudella aiempaa vähäisempänä saaliina.

Päättyneellä metsästyskaudella Suomessa kaadettiin kaikkiaan runsaat 37 000 hirveä, mikä on noin 13 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Somerolla suuntaus oli kuitenkin toinen.

Someron Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Jarkko Nyströmin mukaan kaatolupia oli Someron alueella 45:n sijaan 40 ja Somerniemellä 41:n sijaan 39.

– Kaatomäärät olivat samoja kuin lupamäärät, eli 40 ja 39.

Kaikki toteutui, mikä piti. Kaatoprosentti oli täydet 100.

Jäävä hirvikanta on Nyströmin näkemyksenä sekä Somerolla että Somerniemellä nyt hienoisesti edelliskautta pienempi. Se voi heijastua pienempiin saaliisiin jatkossa.


Peurajahdin Nyström sanoo olevan vielä kovin vaiheessa.

– Loppukiriä kaivattaisiin, että päästäisiin viime vuoden tasoon. Lupamäärä meillä tosin on iso, mutta se, 430 Someron alueelle, on osittain otettu varoiksi. Tavoite on päästä 960:een.

Tällä hetkellä on käytetty vasta 706,5 lupaa. Tavoitteesta Someron osalta puuttuu 253 saalispeuraa.

– Sen sijaan Somerniemellä ollaan hyvässä tahdissa, Nyström kiittelee.

Parhaillaan lumen vähyys helpottaa metsästyksessä käytettävien koirien liikkumista, mutta toisaalta se vaikeuttaa jälkihavaintojen tekemistä.

– Sekin nyt näkyy, että eläimet eivät käy ruokintapaikoilla, vaan ovat metsissä ja syysviljamailla. Eläimet pitää hakea isommalta alueelta. Kantaa kuitenkin on sen verran paljon, että pudotusta tarvitaan, Jarkko Nyström luotsaa.


Hirvi on saaliin arvolla mitattuna maamme tärkein riistaeläin. Hirvenmetsästyksellä on myös huomattava virkistysarvo ja hirvestykseen arvioidaan vuosittain osallistuvan runsaat 100 000 metsästäjää. Päättyneellä kaudella hirvenmetsästykseen käytettiin noin 700 000 henkilötyöpäivää.