Kaupunginavustus on toivottu lisä yhdistyksen toimintaan

0
Eläkkeellä oleva Marja-Leena ”Mantu” Juselius on vapaaehtoinen työntekijä Svenssonin keittiössä; työskennellyt siellä jo useamman vuoden. Hän saa puuhastelusta sisältöä ja iloa päivään, kun tutustuu ja saa jutella ihmisten kanssa.

Kaupunginhallitus myönsi yhdistyksille 57 000 euroa kuluvalle vuodelle yleis- ja kohdeavustuksina sekä markkinointi- ja yhteistyösopimuksina.

Yhdistykset hakivat avustuksia runsaalla 73 500 eurolla. Hakemuksia tuli 26, ja 21 kohdetta saa avustuksen.

Avustuksilla pyöritetään toimintaa tai aloitetaan jokin hanke, vaikkapa kokoontumispaikan remontti. Avustus antaa lisäbuustia kehittää yhdistystä eteenpäin.

Suurimman avustussumman, 13 000 euroa, kaupunginhallitus suuntasi Someron seurakunnan diakoniatyön kannatusyhdistykselle, joka muun muassa järjestää lounasruokailua Svenssonilla ja kannustaa ihmisiä vapaaehtoistyöhön.

Yhdistys käyttää avustuksen pääosin emännän palkkaukseen, mutta myös pieniin kiinteistökuluihin.

– Meille avustus on tosi tärkeä. Ilman sitä emme voisi pyörittää ruokapalvelua, tarjota lounaita kuutena päivänä viikossa Svenssonilla. Pelkällä kahdeksan euron aterian hinnalla se ei onnistu, kertoo yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Tuula Kanasuo.

Lounasruokailu on maanantaista lauantaihin. Ruokailijoita on keskimäärin parikymmentä päivää koti.

– Meillä tehdään tavallista maukasta kotiruokaa. Tällaiseen kodinomaiseen taloon on helppo tulla, toteaa Kanasuo.

Ruoan lisäksi seura, muiden näkeminen on tärkeä asia. Pikagallup ruokailijoilta osoitti, että he tulevat Svenssonille hyvän ja monipuolisen ruoan, virkistyksen, seuran ja yksinäisyyden karkoituksen takia.

Svenssonilta voi myös noutaa ruokaa tai tilata lounaan kotiinkuljetuksen. Lounaskuljetukset aloitettiin korona-aikaan. Svenssonilta viedään kotiin ruokaa 40–50 annosta viikossa.

Svensson on seurakunnan omistama rakennus. Vapaaehtoisten kuntalaisten toimesta on perustettu yhdistys Someron seurakunnan diakoniatyön kannatusyhdistys, joka pyörittää lähimmäispalvelukeskus Svenssonia.

Lounasruokailun lisäksi Svenssonilla kokoontuu yhdistyksiä ja harrastuspiirejä, kuten Keskiviikkokerho ja Torjutaan yksinäisyyttä – yhdessä. Diakoni päivystää yhtenä päivänä viikossa ja vapaaehtoistyön ohjaaja kahtena.

Kaupunginhallitus myöntämät avustukset 2023

Yleisavustukset:
– Eläkeliiton Someron yhdistys 750 euroa
– Hirsmäki-Ihamäki-Kivisoja osakaskunta 1 000
– Monokas 150
– Salon kuuloyhdistys/Someron kuulokerho 150
– Someron 4H-yhdistys 7 000
– Someron Eläkkeensaajat 200
– Someron Karjalaseura 150
– Someron Omakotiyhdistys 4 000
– Someron Seudun Hengitysyhdistys 300
– Someron Seudun Hevosurheilijat 1 000
– Someron seurakunnan diakoniatyön kannatusyhdistys 13 000
– Someron Urheiluautoilijat 2 500
– Someron Yrittäjät 1 500
– SPR Someron osasto 150
– Turun Seudun Parkinson yhdistys/Someron Kerho 150

Kohdeavustukset:
– MLL paikallisyhdistys 6 500 euroa
– Somero Sydämessä (katutanssit) 4 500
– Somero Sydämessä (vapputori) 2 000
– Someron urheiluautoilijat 4 000

Markkinointi- ja yhteistyösopimukset:
– Someron Esa 4 000 euroa
– SoVo Futsal 4 000

Tapahtumia, rakentamisia, palkkausta…

Avustuksista 32 000 euroa on yleisavustuksia, 17 000 kohdeavustuksia ja markkinointi- ja yhteistyösopimuksia 8 000 euroa. Tukea suunnataan 21 kohteeseen.

Someron 4H-yhdistykselle myönnettävä summa on 7 000 euroa. Yhdistys järjestää kesällä heinäkuussa Kirkonmäellä leikkikenttätoimintaa ja palkkaa sinne nuoria kaitsijoita. Kesäksi tulee kerhoja Pitkäjärven ja Oinasjärven koulujen pihoille. Organisoitavana on lannoite- ja siemensäkkikeräys. Yhdistys aikoo hakea huoltovastuuta kaupungin uimarantojen hoidosta. Näihin toimintoihin yhdistys palkkaa somerolaisia nuoria.

Someron Omakotiyhdistys saa 4 000 euroa ohjaajan palkkaukseen. Somerolla ja Salossa omakotiyhdistykset jatkavat alueellaan Omakotitalkkari – apua asumiseen -hanketta. Sen tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien tukityöllistäminen ja saattaminen vapaille työmarkkinoille tai löytää jokin muu pitkäkestoinen toteuttamiskelpoinen ratkaisu. Omakotiyhdistyksen tavoite on, että se työllistäisi talkkareiksi keskimäärin 4–5 henkilöä kuukausitasolla. Näiden henkilöiden ohjaamiseen tarvitaan ohjaajaa, jonka palkkaukseen avustus käytetään.

Someron Yrittäjät käyttää 1 500 euron avustuksen matkailukohteidensa Badding-kioskin ja Rauli Badding Somerjoen kotitalon ylläpitoon. Yleisavustuksella mahdollistetaan kioskin avoinna pitäminen kesäaikaan vähintään kolmena päivänä viikossa.

Hirsmäki-Ihamäki-Kivisoja osakaskunnan 1 000 euron avustus käytetään hoitokalastukseen ja vesien kunnostukseen osakaskunnan alueella.

Someron seudun Hevosurheilijat saa 1 000 euron yleisavustuksen. Yhdistys järjestää kaikille avoimia tapahtumia ja pyrkii pitämään osallistumiskynnyksen matalana. Se on järjestänyt vuosittain muun muassa puurojuhlan, lasten ja nuorten peli-illan, perheiden ponipäivän, keppihevostapahtuman ja -kilpailun, ponikerhoa 3–12-vuotiaille ja talliklubin yli 12-vuotiaille lapsille.

Eläkeliiton Someron yhdistyksen avustus on 750 euron suuruinen. Suunnitelmissa on järjestää ikäihmisille muun muassa juhlia, senioritanssia, kuntosaliryhmiä, keilausta, bocciaa, tarinatupaa, kävelyä, mölkkyä, tietokoneen ja älypuhelimien käyttökursseja ja opastusta.

Someron Seudun Hengitysyhdistyksen avustus on 300 ja Someron Eläkkeensaajien 200 euroa. Kumpikin tarjoaa jäsenistölleen mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen ja vertaistukeen, edistää fyysistä ja henkistä toimintakykyä, antaa tietoa esimerkiksi asiantuntijaluennoin ja olla mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia.

Monokas, Salon kuuloyhdistyksen Someron kuulokerho, Someron Karjalaseura, SPR Someron osasto ja Turun Seudun Parkinson yhdistys/Someron Kerho saavat kukin 150 euron yleisavustuksen.

Monokas järjestää tanssikursseja pitkin vuotta Lamminniemessä ja kesällä Ämyrillä. Yleisavustuksella se kattaa varsinaisen toiminnan kuluja.

Someron Karjalaseura vaalii ja tuo esille karjalaisuutta, karjalaisia perinteitä ja kulttuuria. Yhdistys on esillä erilaisten tapahtumien yhteydessä, järjestää itse tapahtumia ja tekee yhteistyötä eri järjestöjen kanssa.

SPR Someron osasto lisää paikallista ensiapuvalmiutta järjestämällä kursseja yhteistyössä kiinnostuneiden tahojen kanssa. Ystävätoimintansa kautta se järjestää muun muassa erilaisia vierailuja, virkistyspäivän, kesäretken, joulujuhlan ja vanhusten kerhojen virkistyspäivän. Muuta toimintaa ovat muun muassa verenluovutukset sekä osallistuminen valtakunnallisiin kampanjoihin ja keräyksiin.

Turun Seudun Parkinson yhdistyksen Someron kerho järjestää vertaistoimintaa ja pyrkii kokoontumaan kerran kuussa kuten Salon Kuuloyhdistyksen Someron Kuulokerhokin. Kuulokerhossa tarjotaan kuulokojeen käyttäjille ja kuulostaan huolestuneille neuvontaa, opastusta, kuulokojeen huoltoa ja sen käytön opastusta. Kuulokerho käyttää avustuksen tilavuokraan, kuulolähipalvelun vapaaehtoisen matkakuluihin ja kuulokerhon toimintakuluihin.

Kaupunki antaa kohdeavustuksista 6 500 euroa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Someron paikallisyhdistykselle. Tällä avustuksella MLL mahdollistaa Naapuritoimintaa, jossa somerolaiset ja ukrainalaiset kohtaavat ja auttavat ukrainalaisia pakolaisia Somerolla.

Naapuritoiminnassa joukko kokoontuu kerran viikossa Avoimella päiväkodilla tai retkeillen. Retkien kulut ovat linja-auton tarpeen takia suuret.

MLL järjestää puistotoimintaa ja palkkaa sinne nuoria lastenkaitsijoiksi. Puistossa jaetaan lapsille myös välipalat. Viime kesänä paikalle tuli myös ukrainalaisia lapsia, joille palkattiin työntekijä, joka osaa ukrainaa.

Somero Sydämessä saa katutanssien järjestelyihin 4 500 euroa ja vapputorin 2 000 euroa.

Katutanssit järjestetään elokuun ensimmäisenä lauantaina ja ohjelmaa on tarjolla kaikenikäisille.

Somero Sydämessä järjesti viime vuonna ensimmäistä kertaa koko perheen ilmaistapahtuman, vapputorin. Suosittu tapahtuma aiotaan pitää myös tänä vuonna.

Someron Urheiluautoilijoiden 4 000 euron avustus kohdentuu kioskirakennusten ja lipunmyyntipisteiden kunnostukseen ja lisäämiseen. Paikkojen remontoinnilla seura varautuu SM-arvokilpailun järjestämiseen. Kisa on kesäkuussa 2024.

Urheiluautoilijat sai myös 2 500 euron yleisavustuksen, jonka se käyttää uuden INVA-paikoitusalueen rakentamiseen, suoja-aitoihin ja esteettömään kulkuun autolla paikalle.

Kaupungilla on yhteistyösopimukset Someron Esan ja SoVo Futsalin kanssa. Kumpikin saa 4 000 euroa.

Kaupungin ja Esan välinen yhteistyösopimus sisältää kaupungin tunnusten näkyvyyttä seuran viestinnässä, oikeutta käyttää urheilijoita viestinnässä ja molemminpuolista kumppanin esiin tuomista omassa toiminnassa.

Kaupungin logo on esillä tukijoiden joukossa SoVo Futsalin joukkueen kotisivuilla sekä myös edustusjoukkueen käsiohjelmassa jokaisessa kotiottelussa. SOMERO-teksti on seuran edustusjoukkueen pelipaidoissa.

SoVo Futsalin kanssa tehty sopimus sisältää yhden kaupungin otteluisännyyden kotiottelussa. Se on 11.2. ottelu SoVo–GFT Espoo. Otteluisännyyteen sisältyy muun muassa lehti-ilmoituksia ja kuulutusmainoksia. Ottelumainos näkyy led-mainostauluissa edeltävän viikon Somerolla ja Forssassa.

Kultelan kyläyhdistyksen ja Elävä Koisthuhta avustushakemukset siirrettiin käsiteltäviksi myöhemmin kyläraha-avustushakemusten yhteydessä.