Kiinteistörekisteritietojen päivitystyö Somerolla etenee alue kerrallaan. Tietojen ajantasaistaminen alkoi täällä 2020.

Paikkatietosuunnittelija Sanna-Mari Mattila kertoo tehneensä kaava-alueen päivitykset noin 80-prosenttisesti valmiiksi. Kaislaranta on yksi kesken olevia.

– Haja-asutusalue on työläämpää, koska sieltä ei ole niin paljon lähtömateriaalia. GoogleMaps -kuvaakaan ei löydy kuin isoimpien teiden varsilta, Mattila pohtii.

Tänä vuonna vuorossa on Somerniemellä ainakin Salkolan suunta sekä yhteismetsää, eli suurelta osin ovat kyseessä vapaa-ajan asunnot.

Viime vuonna kaava-alueelta tehtiin Lammin ja Harjun kylien alueiden kiinteistöt. Niistä pientaloja oli 269 kappaletta, asunto-osakeyhtiöitä 3 ja yritystoiminnan kiinteistöjä 9. Lisäksi näillä alueilla oli myös kaupungin ja seurakunnan rakennuksia.

Haja-asutusalueelta tehtiin Valkeaviidan alue, osa Salkolaa sekä Särkjärven, Poikkipuoliaisten ja Valkjärven rannat. Näissä on kiinteistöt ovat enimmäkseen vapaa-ajan käytössä, yhteensä 130 kiinteistöä.

Kokonaan puuttuvia rakennuksia löytyi 35, jotka ovat olleet vanhoja talousrakennuksia. Mutta puuttuvien listalle kertyi myös pari omakotitaloa ja vapaa-ajanrakennusta. Korjattavaa löytyi 105 rakennuksen kohdalta. Rekisteristä poistettiin 57 rakennusta.

Nippelitietojen perässä

Sanna-Mari Mattila käy läpi kiinteistöjen omistajilta palautuneita kyselylomakkeita. Hän kokoaa ja siirtää tiedot edelleen Digi- ja väestörekisteriviraston ylläpitämään rakennus- ja huoneistorekisteriin.

Keräystyö on melkoista palapeliä, jopa ”salapoliisintyötä”. Missä tahansa kohtaa voi piillä virhe. Asioita pitää verrata rivi riviltä ja tieto tiedolta.

– Teen arkistotutkimuksia ja selvitän käytettävissä olevia karttamateriaaleja. Soitan puhelimellakin asioista, elleivät ne mistään muualta selviä. Jokainen kiinteistö käsitellään tapauskohtaisesti. Myös tietojen oikeellisuutta joutuu punnitsemaan, Mattila kertoilee.

Edellisen kerran kiinteistöjen ja osoitteiden tiedot on kirjattu silloisten maistraattien toimesta 1980-luvulla. Kiinteistöjen tiedot ovat ehtineet muuttua suurestikin esimerkiksi purkamisten, rakentamisten ja laajentamisten myötä.

Verohallinnon tiedoista puuttuvien ja korjattavien rakennusten rakennustunnukset ilmoitetaan Digi- ja väestötietovirastolle, jolta puolestaan Verohallinto poimii tiedot kerran vuodessa. Digi- ja väestötietoviraston rekisteriin viedään korjattu tieto heti tarkistuksen yhteydessä.