Kuntalaisia houkutellaan päätöksentekoon osallistuvalla budjetoinnilla

0
Kansalaiset saavat ehdottaa, mitä tavaroita kirjastoon hankittaisiin lainattavaksi. Aikaa on helmikuun loppuun saakka.

Someron sosialidemokraattinen valtuustoryhmä teki viime vuonna valtuustoaloitteen, jossa se toivoi kaupungin kokeilevan osallistuvaa budjetointia vuonna 2023. Kansalaisille annetaan mahdollisuus vaikuttaa määrärahojen kohteiden valintaan.

Osallistuvaa budjetointia pidetään hyvänä tapana ottaa kuntalaiset mukaan päätöksentekoon varhaisessa vaiheessa ja vaikuttaa asioihin suoraan.

Yksi vaihtoehto on ottaa tietty rahasumma kunnan budjetista, jonka käyttämisestä päätetään asukkaita kuulemalla. Asukkaat voivat ensin ehdottaa toimenpiteitä, jotka kaupunki varmistaa toteuttamiskelpoisiksi. Sovitun määrärahan puitteissa asukkaat voivat äänestää esimerkiksi toteutettavan tavan tai hankinnan.

Kaupunginhallitus toteaa, että demarien valtuustoryhmän aloitteen mukainen osallistuvan budjetoinnin kokeilu toteutuu vuonna 2023, ja sittemmin päätetään jatkosta.

Hallintojohtaja Marjaana Sorokin kertoo, että viime vuonna jo kokeiltiin osallistavaa budjetointia osana puistostrategian toteutusta. Asukkailta kyseltiin lähipuistojen uusia kehittämistoimenpiteitä. Siihen varattiin 5 000 euroa.

– Ehdotuksia ei sadellut. Kysely ollaan uusimassa tänä keväänä, sanoo Sorokin.

Parhaillaan kuntalaiset saavat ehdottaa, mitä tavaroita kirjastosta voisi lainata; siis muuta kuin niitä tavanomaisia kirjoja ja tallenteita. Someron kaupunki on varannut käytettäväksi tähän 5 000 euroa. Mielipiteensä on aikaa kertoa helmikuun loppuun mennessä.