”Kutsukaa meidät kylään!”

0
Kaupungin järjestämille vuoden ensimmäisille yrittäjäkahveille saapui tuvan täydeltä yrittäjiä.

– Kaupungilla on tavoitteena päästä Yritysbarometrin mittaamassa yritysilmapiirissä 2026 mennessä maan parhaaseen neljännekseen, ehkä olla Suomen paraskin, totesi kaupunginjohtaja Sami Suikkanen yrittäjien vuoden ensimmäisillä aamukahveilla esitellessään uutta kaupunkistrategiaa.
– Nyt kun tämä sali on täynnä, niin kyllähän tämäkin jo luo sitä ilmapiiriä että Somerolla on oikeasti hyvä yrittää, iloitsi kehittämispäällikkö Antti Leino.
– On hyvä, että kuullaan laajoillakin yhteisillä tapaamisilla somerolaista yrityskenttää ja että se tulee myös kirjatuksi elinkeino-ohjelmaan. Siten kerrotaan, että tämä on somerolainen tapa edistää yrittäjäystävällisyyttä. Ja siten sitä noudatetaan myös jatkossa, eikä tämä jää vain yhdeksi tehokkaaksi vuodeksi, jolloin projektia luotiin. Se on tällaisen ohjelman arvo, Leino lisäsi.
Suikkanen listasi elinkeino-ohjelman valmisteluprosessin tärkeiksi osa-alueiksi yrittäjien ja kaupungin yhteiset aamukahvit sekä yrittäjäyhdistyksille annettavat avustukset, elinvoimatyöryhmän, julkiset hankinnat yrityksiltä ja uutena toimintamuotona myös kaupunginhallituksen yritysvierailut..
Ensimmäiselle vierailulle kaupunginjohtaja, kehittämispäällikkö ja hallintojohtaja Marjaana Sorokin sekä kaupunginhallitus lähtivät Laukamo-Yhtiöihin.
– Tämä on meille uutta, että lähdemme tällaisella laajemmalla porukalla vierailulle ja kuulemme siten suoraan yrityskohtaisesti kuulumisia ja voimme keskustella niistä, totesi Suikkanen.
– Meitä saavat siis yritykset kutsua kylään. Kaikki yritykset ovat meille yhtä tärkeitä, muistutti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jutta Varjus (kok.).
Kaupunginjohtaja nosti aamukahvilla esille elinvoimatyöryhmän, joka perustettiin aikanaan elinkeinolautakunnan tilalle. Siihen kuuluu edustus Someron Yrittäjistä, Someron Yrittäjänaisista, Somero Sydämessä -yhdistyksestä, paikallisesta MTK:sta, yrityskummeilta ja suurista yrityksistä sekä kaupungilta viranhaltijoita ja jäsenet kaikista kaupunginhallituspuolueista.
– Viime vuonna ei kovin montaa kertaa kokonnuttu, mutta tarkoitus onkin ollut kokoontua tarpeen mukaan. Tänä vuonna elinkeino-ohjelma sitoo meidän yhteistyötämme. Se on luonteva alusta, minkä pohjalta asioista keskustellaan.
– Joku voi pohtia, että onko tässä mitään konkreettista vai onko tämä vain ohjelma kaikkien muitten perään. Tai tuoko se jotain uusia asioita niitten rinnalle, joista on jo monesti puhuttu. En tiedä, se nähdään. Mutta ohjelma itsessään tuo ainakin sen lisäarvon, että sen puitteissa käsitellään näitä asioita konkreettisesti ja kirjataan jotain myös paperille. Meillä on nyt hyvä pohja tiivistää yhteistyötä tämän myllyn kautta, Suikkanen uskoo.
Kaupunginjohtajan mukaan Someron strategiassa kuvataan somerolaista toimintatapaa ja se keskittyy siihen, että pyritään hyödyntämään yhteisöllisyyttä.
– Visio on se, että jokainen toimija täällä, koskee yritysten lisäksi myös asukkaita, kokisi kuuluvansa yhteisöön ja olevansa somerolainen ja myös pysyvänsä somerolaisena, sillä se kannustaa ja motivoi oman paikkakunnan kehittämistä.
Strategian arvot ovat avoimuus, kehitysmyönteisyys, ympäristöystävällisyys sekä yhteisöllisyys, joka leimaa koko strategiaa.
– Eli tehostetaan yhteisten resurssien yhteistä käyttöä muun muassa yhdyskuntarakenteen suunnittelulla ja toimitilojen käyttöpolitiikalla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, Suikkanen kertoi yrittäjille.
Tarkoitus on myös hyödyntää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä laajasti Somero-yhteisössä olevaa osaamista. Ajatus on myös lisätä suunnitelmallisesti paikallisyhteisöjen taloudellista tukea alueen palvelutarjonnan kehittämiseksi.
Somero-yhteisöä halutaan vahvistaa kehittämällä toimijoiden yhteistyömuotoja ja -rakenteita.
Ylikunnallisen yhteistyön suuntana on Salon seutua ja Varsinais-Suomi.
Suotuisaa väestönkehitystä halutaan edistää monimuotoisilla asumismahdollisuuksilla sekä tukemalla asuntokannan uudistumista ja monipaikkaista asumista.
Elinkeinoelämän kehittymistä tuetaan rakentamalla suunnitelmallisesti Suomen parhaimmistoon kuuluvaa yritysilmapiiriä.
Ylipäätään Somero-yhteisön vahvuuksista ja mahdollisuuksista halutaan viestittää näkyvästi niin paikkakunnalla kuin sen ulkopuolellekin.
Innostavaa ja kehitysmyönteistä, yhteisöllisyydestä voimaa saavaa työyhteisökulttuuria aiotaan vahvistaa. Ja myös ympäristön merkitystä somerolaisten yhteisenä asiana tullaan korostamaan.

Kaikkien yritysten seuraavat aamukahvit ovat 4. toukokuuta ja 15. elokuuta.