Kyläkoulun luontoteemaa pitäisi markkinoida

0
P

Teksti ja kuvat Sini Koivaara

Kyläläiset kutsuivat päättäjiä keskustelemaan Pitkäjärven kylän kehittämisestä. Lauantaina aamupäivästä Pitkäjärven maamiesseuran talon parkkipaikka olikin täynnä autoja ja paikalla yli 40 osallistujaa. Paikalle saapuneiden lisäksi kokouksessa oli osallistujia myös etäyhteyden päässä.
Puhetta johti Pitkäjärven maa- ja kotitalousseuran puheenjohtaja Mari Moisio. Kyläläiset olivat koonneet asialistalle monia seikkoja liittyen Someron elinvoimaisuuteen, väestökehitykseen ja erityisesti kyläkoulujen säilyttämiseen.
Asia on samaan aikaan paikallinen ja kansallinen, ja monet paikkakunnat Someron lisäksi painivat samojen väestön vähenemisestä johtuvien ongelmien kanssa. Kantavana teemana keskustelussa oli yhteinen halu löytää keinoja, jotta Somerolle ja erityisesti kyliin voisi muuttaa lapsiperheitä.
Yhteinen näkemys oli, että moni vaikkapa pääkaupunkiseudulta pois muuttamista harkitseva perhe tuskin halajaa asumaan Somerolle kerrostaloon, vaan täältä haetaan nimenomaan rauhaa ja maaseutumaista omakotiasumista.
Muuttaminen vain ei houkuta, jollei sopivia taloja ole tarjolla.
Kyläläiset toivat esille, että Pitkäjärven suunnalla, kuten muuallakin Somerolla, on kyllä paljon taloja tyhjillään, mutta monesti ne halutaan pitää suvun hallussa tai ei muuten vain tahdota laittaa myyntiin. Uuden talon rakentamiseen taas ei yksikään nuori perhe uskalla lähteä, jos kylillä on kuulopuheita, että paikallisen koulun tulevaisuus ei ole taattu.
Pitkäjärven koululla ei juuri nyt ole oppilaspulaa, koulu on täynnä, mutta huoli lasten riittävyydestä on silti aiheellinen, sillä Somerolla syntyi viime vuonna vain 49 lasta. Syntyvyys tällaisenaan ei riitä, tänne tarvittaisiin uutta väkeä muualta.

Pitkäjärven koulun johtaja Päivi Isotalo huomautti, että koululla on ollut kantavana teemana jo vuosikymmeniä luontopainotteisuus. Tästäkin tilaisuudessa keskusteltiin ja havaittiin, ettei teema ehkä ole riittävästi suuren yleisön tietoisuudessa. Nuorten perheiden keskuudessa on nykyään paljon kiinnostusta lasten luontosuhteen vaalimiselle, joten Pitkäjärven koulun luontopainotteisuus voisi olla yksi kylän vahvuuksista, jota käyttää markkinoinnissa.
Parituntinen keskustelu oli polveilevaa, monipuolista ja positiivista, ja tuntui että kaikilla osapuolilla oli vahva tahto tehdä osansa elinvoimaisen ja vireän Someron ja Pitkäjärven kylän hyväksi.
Paikalle saapuneet päättäjät kiittivät kyläläisiä kutsusta ja hyvästä keskustelun avauksesta. Kyläläiset olivat puolestaan iloisia, että niin moni päättäjistä saapui paikalle ja keskustelussa tuntui löytyneen yhteinen sävel.

Valtuutettu Reima Anolin totesi lähtiessään hyvin positiivisesti, että toivottavasti seuraavaan tapaamiseen saadaan mukaan vielä joku viranhaltija, niin asioita alkaisi tosissaan tapahtua.