Mihin ilmoittaa susihavainnoista

0

SusiLIFE-hankkeen myötä Suomeen on perustettu susireviirityöryhmiä, vuoden alusta myös Somerolle, Somerniemen susireviirityöryhmä.
Esimerkiksi Tammelan Letkun suunnalta Somerolla poikkeaa 3–4 suden perhelauma. Sen lisäksi Keltiäisissä ja Kiikalassa on liikuskellut 4 sutta.
Nyt SusiLIFE antaa yleisiä ohjeita siitä, miten meidän tulee toimia suden aiheuttamissa konflikteissa.
Kun havaitsee suden jäljet hoidetulla piha-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä tai näkee suden poistuvan pihaltaan, on otettava yhteyttä petoyhdyshenkilöihin. Somerolla heitä on neljä.
Jos susi ei poistu pihalta, tai jää kiertelemään lähiympäristöön on otettava yhteyttä hätäkeskukseen. Samoin jos susi yrittää lähestyä ihmistä, ei väistä tai käyttäytyy muutoin ihmistä kohtaan pelottomasti. Ja myös silloin jos susi aiheuttaa tai yrittää aiheuttaa henkilövahingon, tai yrittää käydä kotieläimen kimppuun. Hätäkeskukseen ilmoitetaan myös loukkaantuneesta tai sairaasta sudesta. Samoin kun susi on osallisena liikenneonnettomuudessa tai aiheuttanut merkittävän koti- tai tuotantoeläinvahingon.
Maaseutuelinkeinoviranomainen on oikea taho silloin kun susi on tappanut metsästyskoiran tai laitumella olevan lampaan tai naudan.