Päiväkodin lisätilat nyt odottelulistalla– Tilat haussa 25 lapselle

0
Moduulipäiväkoti tulee Leivonpesän ja Tuulihatun (kuvassa) jatkoksi Leivontien varteen.

Varhaiskasvatuksen tilat ovat täynnä ja tarve lisätiloista on ollut jo jonkin aikaa tiedossa. Marraskuussa tilanne oli, että 30 lasta jonotti varhaiskasvatukseen. Nyt jono on normaali, noin 1–8 lasta.

Kaikkiaan Somerolla on varhaiskasvatuksessa lähes 280 lasta. Lisätilojen hankintaa on pyritty nopeuttamaan, mikä tällä hetkellä on johtanut jopa viivästymiseen.

Nopeiten uutta tilaa on saatavissa parakki- eli nykypäivän termein ilmaistuna moduuliratkaisulla. Marraskuussa kaupunginhallitus teki päätöksen näiden hankkimisesta mahdollisimman nopeasti.

Toimitilaratkaisun on arvioitu maksavan noin 250 000 euroa. Moduulitilat sijoitettaisiin kaupungin ostamalle Kermisen pellolle Tuulihatun viereen. Tilat vuokrattaisiin viideksi vuodeksi, plus optiovuodet päälle.

Suuremmaksi tilantarpeen ennakoidaan tulevan taas syksyksi. Myös moduulien tulo on ajoitettu sinne.

Konsultti katsoo

Tarjouspyynnöt päiväkodin moduulitilojen hankkimiseksi lähtivät tekniseltä toimelta liikkeelle tammikuussa. Vastauksia niihin saatiin kolme, mutta tarjousten hinnat karkasivat ennakkoon varatusta neljännesmiljoonasta.

Kuukauden ajan uudessa Somerolla uudessa työssään ollut tekninen johtaja Mika Mäkelä kertoo, että nyt ollaan toisessa, siis jälleen uudessa tarjouspyyntövaiheessa. Vastauksia odotellaan tämän kuun loppuun, 28.2. puoleenpäivään mennessä.

– Tarjoukset menevät suoraan konsultille, joka katsoo ja vertailee niiden sisältöjä vajaan viikon verran. Sen jälkeen tekninen lautakunta punnitsee valinnan tekoa, minkä jälkeen tarvitaan vielä rakennuslupa.

Mika Mäkelä muistuttaa, että on vielä myös tarkasteltava, onko ehdotettu ratkaisu sopiva, vai onko se jokin muu vaihtoehto.

– Kustannukset ovat kaikessa ratkaisevia. Pohjalla on myös lainsäädäntö, se mitä sanotaan varhaiskasvatuksesta.

– Tila pyritään toteuttamaan niin, että se on nimenomaan lapsille sopiva. On katsottava, onko siihen varaa ja pystytäänkö se toteuttamaan kustannustehokkaasti. Ylimääräiseen kokoukseenkin on jo valmistauduttu, jotta asioita saadaan eteenpäin, Mika Mäkelä muistuttaa.

Maksimissaan 599 neliötä

Moduulitilojen tarjoaja katsoo, että tiloja on riittävästi täyttämään lain asettamat vaatimukset. Kokonaismäärä on maksimissaan 599 neliötä, josta rakennuslupa on viranhaltijan päätettävissä ilman lautakuntaa.

Moduulipäiväkodin rakentamisen takarajana on koulujen alkaminen elokuussa.

– On katsottu, että kesällä hoitopaikkojen suhteen ei päivähoidolla ole niin paljon painetta, kun ihmiset ovat lomilla, Mika Mäkelä katsoo.

Hinta oli tilakeskuksen päällikkö Markus Ällin mukaan keskeinen syy sille, että hanke keskeytettiin ensimmäisen tarjouspyyntökierroksen jälkeen.

– Tarjouspyynnön lähtötietoja sen jälkeen muokattiin, ja laitettiin uusi tarjouspyyntö viime viikolla liikkeelle muokatulla sisällöllä. Karsimme kohteesta tilojen tyyppejä ja määrää sekä varusteita.

Tällä hetkellä tiloja pyydetään kolmelle täydelle lapsiryhmälle, 21:lle lapselle, kun aikaisempi koko oli 2,5 ryhmää.

Synergiaa sijoituksella

Ensimmäiselle vuodelle varattu 250 000 euroa on summaltaan suurin koko vuokra-aikana, sillä siihen kohdistuu tilojen perustamistyöt sekä lämpö-, vesi-, jätevesi-, sähkö-, kuitu ynnä muiden liittymien hankinta ja tekeminen.

– Ne rasittavat ensimmäistä vuotta kustannuksellisesti selvästi eniten. Tämä on kallein vuosi. Siltä kuitenkin näyttää, että varattu 250 000 riittää kuluihin tälle vuodelle, Markus Älli tähdentää.

Tarjouspyynnössä on, että kohteiden valmistumisajan tulee olla ennen 4. elokuuta. Paikka on Kermisen pellolle Leivontien varteen, Leivonpesän ja Tuulihatun rakennusten jatkumoksi. Leikkialueena tulee olemaan Tuulihatun piha.

– Sillä saadaan synergiaa. Ei tarvitse tehdä erillistä tilaa, joka nollista lähtien pitäisi erikseen varustella. Uutta aidattavaa aluetta ei tule kovinkaan paljon.

Tilojen tarve on odotuttanut. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jutta Varjus (kok.) muistuttaa, että Somerolla seisahtui monia koulu- ja päiväkotipuolen investointeja viitisen vuotta sitten, kun alettiin odotella oppimisympäristöselvitystä.

– Vuosi sitten selvitys tuotiin ensimmäisen kerran päätöksentekoon. On ollut vaikeaa päättää, mitä investointeja tehdään ja minkälainen verkko pystytään ylläpitämään.