Poika kavalsi isältään ja sai tuomion

0

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut 54-vuotiaan somerolaisen liikkeenharjoittajan kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen. Syynä tuomioon on törkeä kavallus. Asia on tullut vireille 14.6.2022.

Törkeästä kavalluksesta ei ole säädetty seuraamukseksi muuta kuin vankeutta. Kavallus- ja muiden anastusrikosten rangaistuskäytäntö huomioon ottaen käräjäoikeus katsoi, että puolen vuoden mittainen vankeusrangaistus on kohtuullinen seuraus.

Kun syytettyä ei ole aikaisemmin rikoksesta rekisteröity, ja kun rikoksen vakavuus ei vielä yksin ehdotonta vankeusrangaistusta täytä, vankeusrangaistus voitiin määrätä ehdollisena. Tämän lisäksi syytetty tuomittiin maksamaan kulukorvauksina ynnä muina 2 216 euroa. Koeaika päättyy 3.2.2025.

Rikos ajoittuu 19.9.2013–3.1.2017 väliselle ajalle. Syyttäjä kertoi syytetyn miehen anastaneen isänsä varoja viiteen otteeseen yhteensä 16 969 euroa, siirtämällä rahaa itselleen ja alaikäisille lapsille.

Käräjäoikeus totesi miehen syyllistyneen siihen, mistä hänelle on ensisijaisesti vaadittu rangaistusta, kuitenkin siten, että uhrille ei ole aiheutettu tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa.

Syytetty tunnusti tehneensä rahansiirrot, sekä sen, että hänen isänsä rahat ovat olleet hänen hallussaan.

Arvioinnissa ja johtopäätöksissään käräjäoikeus totesi isän henkistä toimintakykyä koskevasta kirjallisesta todistelusta käyneen yhdenmukaisesti selville, että tämä on ollut jo syytteen tekoajan alkaessa ilmeisen kykenemätön ymmärtämään taloudellista asioita koskevia kysymyksiä ja siten pätevästi tekemään päätöksiä myöskään omaisuutensa lahjoittamisesta. Tämä pojan on yhtenä läheisimmistä henkilöistä täytynyt tietää.

Niin ikään käräjäoikeus katsoi olevan selvää, ettei pojalla ollut äitinsä luvalla taikka muustakaan syystä oikeutta määrätä isänsä varallisuudesta. Oikeus katsoi pojan varastaneen syytteessä tarkoitetut varat.

Tekojen motivaatiotaustasta ei ole ollut saatavilla eritystä selvitystä, mihin nähden sellaisena on syytä pitää lähinnä taloudellisen hyödyn tavoittelua itselle ja lähipiirille.

Käräjäoikeus katsoi, että kavallusteot muodostavat näistä syistä sellaisen yhtenäisen kokonaisuuden, että sitä on pidettävä yhtenä rikoksena.