Somerniemeläiset kutsuvat päättäjiä Oinasjärven koululle

0

Pitkäjärvellä järjestettiin jokin aika sitten tilaisuus oppimisympäristöselvityksen ja kyläkoulun säilyttämisen tiimoilta. Nyt myös Somerniemen vanhemmat ry ja Somerniemi-seura/kylätoimikunta ovat esittäneet vastaavanlaisen kutsun päättäjille.
Lauantaina 4.3. Oinasjärven koululla pidettävässä kaikille avoimessa keskustelutilaisuudessa kyläläiset haluavat pohtia yhdessä päättäjien kanssa koulun tulevaisuutta ja asemaa alueen kehittämisen ytimessä.
Kutsun lähettäneet yhdistykset muistuttavat, että Yhteisöllinen Somero -kaupunkistrategia 2030 korostaa Someron monipaikkaista asumista ja monimuotoisia asumismahdollisuuksia.
”Somerniemi sijaitsee hyvän yhteyden päässä pääkaupunkiseudusta ja moni alueen asukkaista käy siellä töissä. Miten kaupunki pitää huolta Somerniemen alueen kehittämisestä sekä veto- ja pitovoimasta? Muuttajien houkutteleminen kylälle on hankalaa, jos kyläkoulun tulevaisuus on vuodesta toiseen jatkuvasti vaakalaudalla ja lakkautuspuheiden kohteena”, todetaan kutsussa.
Kylän väki muistuttaa myös, että viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että koululakkautukset eivät olekaan tuoneet toivottuja kustannussäästöjä, joihin päätöksenteossa usein vedotaan.
”Paljonko kuljetuskustannukset lisääntyvät, mikäli koulusta osa lapsista tai kaikki lapset kuljetetaan keskustan kouluihin? Onko mahdollista kuljettaa Hirsjärven alueen lapsia Oinasjärven suuntaan? Paljonko kustannuksia säästyisi, jos keskustan pullistelevista ja lisätilaa vaativista kouluista kuljetettaisiinkin lapsia kyläkouluihin ja näin vältettäisiin lisätilojen hankkimisesta aiheutuva kustannus”, kyselevät kyläläiset.