Somero haluaa panostusta kevyen liikenteen väyliin

0
Turuntie kevyen liikenteen väylä pyörätie

Someron kaupunki haluaa valtion väyläverkkoon lisättävinä investointeina parannuksia.

Kaupunginhallituksen päättämällä listalla ensimmäisenä toiveena on, että pääväylien kehittämisen ohella valtio investoisi enemmän alempitasoisen tieverkon ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Somero toivoo tässä kohtaa runsaampaa osallistumista, kuin on valtio on esittänyt väyläverkoston investointiohjelmassaan lähivuosille 2024–2031. Kaupunginhallitus muistuttaa, että alempitasoisen tieverkon ylläpidolla voitaisiin tukea tasapainoisempaa aluekehitystä ja ehkäistä ruuhkautumista.

Väyläviraston avoimessa lausuntopyynnössä kysyttiin lisäksi, mitä muutoksia kunnissa haluttaisiin. Someron toive on edelleen, että Kantatie 52:n pohjoispään oikaisuhanke valtatielle 10 säilyy listoilla.

Sen rinnalla nostetaan esille Someron ja Lohjan välisen tien parantamista Helsingin suuntaan. Somero tähdentää parannustoimena liikenneturvallisuutta sekä sen myötä liikennöintinopeuden parantamista.

Kevyen liikenteen väylien kehittämislistalla on edelleen kevyen liikenteen väylä Someron keskustan ja Somerniemen välille. Sen rinnalle kaupunginhallitus nosti uutena Hämeen Härkätien varrelle tarvittavan kevyen liikenteen väylän merkittävyyden.

Hyvinvoinnin ja turvallisuuden näkökulmasta katsoen kaupunginhallitus toivoo Väylävirastolta satsauksia kaikkiin Someron nykyisiinkin kevyen liikenteen väyliin.