Someron kylärahaa on nyt haettavissa

0
Kaskiston vanha kylätaajama.

Nyt on tarjolla 5000 euroa rahoitusta kylätoiminnan tu­ke­mi­seen. Kylärahaa myönnetään Somerolla toimiville rekisteröityneille yhdistyksille, jotka ovat ottaneet tehtäväkseen alueensa asukkaiden omaehtoisen kehittämistyön. Tavoitteena on kannustaa kyliä tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen kylän kehittämiseen, jolla on kaikkien kylien asukkaiden tuki.
Avustusta myönnetään vapaamuotoisten kirjallisten hakemusten perusteella. Hakemukset on toimitettava Someron maaseututoimistoon maaliskuun loppuun mennessä.

Kohteen projektirahakelpoisuutta miettiessä kannattaa katsoa täyttääkö kohde ainakin jonkun alla olevista vaatimuksista:

-hanke tukee Someron kaupunkistrategian toteutumista

-hanke on kylää elävöittävä ja kehittävä

-hankkeessa korostuu kyläläisten oma panos ja omaehtoinen kehittäminen

-hanke on kyläläisten yhteistoimintaa edistävä

-hankkeella on pitempiaikaisia vaikutuksia

-hanke tehdään yhteistyössä yhden ja useamman kylän kanssa