Tulevia vaaleja varten

0

Kevään eduskuntavaalien ulkomainonta Someron kaupungin hallinnassa ja määräysvallassa olevilla paikoilla alkaa 15. maaliskuuta, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Aloitusaika on myös Suomen Kuntaliiton suositus.

Vaalien ulkomainontaa varten varataan keskustaajamaan kaksi vaalimainospaikkaa. Toinen tulee torille ja toinen kaupungintalon edustalle.

Näiden lisäksi vaalimainospaikat ovat Pitkäjärvellä (Turuntie 1307) ja Somerniemellä (Helsingintie 2103). Muualla kaupungin hallinnoimilla ja määräysvallassa olevilla alueilla vaalimainonta on kielletty.

Vaalimainokset voidaan asettaa torin vaalimainostelineessä kummallekin puolelle. Kaupungintalon sekä Pitkäjärven ja Somerniemen telineisiin mainokset voi asettaa vain toiselle puolelle, jotta ne eivät näy vaalipaikalle.

Puolueiden/valitsijayhdistysten paikat telineissä varataan vasemmalta oikealle samassa järjestyksessä, kuin ehdokkaat ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä. Vaalimainokset kaikilta kaupungin hallinnassa olevilta paikoilta on poistettava viikon kuluessa vaalipäivästä.

Vaalilautakunnat ja -toimikunta

Someron kaupunki on jaettu neljään äänestysalueeseen. Ne ovat Pitkäjärvi (001), Joensuu (002), Kirkko (003) ja Somerniemi (004).

Vaalilain mukaan kaupunginhallituksen on ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä (vähintään kolme).

Laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä (vähintään kolme).

Keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat yleiseen ennakkoäänestys- paikkaan ja kotiäänestykseen.

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettamisessa on huomioitava myös tasa- arvolain määräykset. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.

Fakta: Päivämäärät

  • tiistaina 21.3., kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy
  • keskiviikosta tiistaihin 22.–28.3., ennakkoäänestys kotimaassa
  • keskiviikosta lauantaihin 22.–25.3., ennakkoäänestys ulkomailla
  • sunnuntaina 2.4., vaalipäivän äänestys