Työttömien määrä kasvoi

0

Somerolla oli tammikuun lopussa 312 työtöntä työnhakijaa, joista miehiä 180 ja naisia 132. Alle 25-vuotiaita heistä on 29 ja yli 50-vuotiaita 151. Pitkäaikaistyöttömiä on 74 ja vammautuneita tai pitkäaikaissairaita 28. Lomautettuna tammikuun työttömistä oli 45.
Työttömien määrä on kasvanut vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 40:llä. Vuodenvaihteessa työttömänä oli 308 ihmistä eli 4 vähemmän kuin nyt.
Yhteensä Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli tammikuun lopussa 21 000 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä supistui 500 hengellä edelliseen kuukauteen verrattuna. Vuotta aiemmasta on työttömien määrä vähentynyt 1 300 henkilöllä (6 %).
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli tammikuun lopussa Somerolla 8,8 prosenttia ja koko Varsinais-Suomessa 9,2. Näin työttömien osuus työvoimasta oli maakunnassa keskimäärin pienempi kuin koko maassa, 9,8 prosenttia.
Avoimia työpaikkoja Somerolla oli kuun vaihteessa 52 ja koko Varsinais-Suomessa 9 200 kappaletta.
Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut 23 700 eli 16 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.