Varsinais-Suomen Leader-ryhmille yli 20 miljoonaa euroa

0
Varsinais-Suomen Leader-ryhmien toiminnanjohtajat Ulla Kallio (Ravakka), Maarit Teuri (Ykkösakseli), Pia Poikonen (Varsin Hyvä), Minna Boström (I samma båt – Samassa veneessä) ja Taina Sainio (Jokivarsikumppanit).

Varsinais-Suomen Leader-ryhmät pääsevät jakamaan hanke- ja yritystukia maaseudun paikalliseen kehittämiseen yli 20 miljoonaa euroa rahoituskaudella 2023–2027.

Kaikki Suomen 52 Leader-ryhmää allekirjoittivat Maa- ja metsätalousministeriön sekä Ruokaviraston kanssa sopimukset EU:n maaseutupolitiikan rahoituskaudelle 2023–2027 Helsingin Säätytalolla.

Varsinais-Suomessa Leader-työtä jatkavat aiempien kausien tavoin Somerolla ja Loimaan seudulla toimiva Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit, Salon seudulla (Salo+Somero) ja Uudellamaalla toimiva Ykkösakseli sekä Turun seudulla toimiva Varsin Hyvä, saaristossa toimiva I samma båt – Samassa veneessä, Vakka-Suomessa ja Satakunnassa toimiva Ravakka.

Leader-ryhmät ovat maaseudun kehittämisyhdistyksiä, joissa ovat mukana alueen asukkaat ja aluetta kehittävät yhteisöt, kuten järjestöt ja alueen kunnat. Paikallisilla toimilla parannetaan maaseudun elinvoimaisuutta, kehitetään paikallisia palveluja ja elinkeinoja sekä tuetaan mikroyrityksiä ja yrittäjyyttä. Leader-ryhmät myöntävät

EU-rahoitusta maaseudun kehittämishankkeisiin ja yritystukiin oman paikallisen kehittämisstrategiansa mukaisesti.