Vesistöä halutaan hyödyntää huomattavasti paremminvirkistyskäyttöön

1
Turuntie seurailee Paimionjokea. Kuvassa ylhäällä on Pusulanjärvi. Kuva Manu Kärki

Teksti ja kuvat Timo Kalenius

Järviketjun virkistyskäytön kehittäminen on nostettu Someron kaupunkistrategiassa sekä puistostrategiassa vahvasti esille ja siihen halutaan panostaa ottamalla huomioon myös kuntalaisten toiveet. Aiheesta keskusteltiin avoimessa infotilaisuudessa, jossa myös ideoitiin vaihtoehdoista järviketjun virkistyskäytön parantamiseksi ja kehittämiseksi.
Jo ennakkoon oli netissä kartoitettu millaisia ideoita ja toiveita virkistyskäytön kehittämiseksi kuntalaisilla olisi. Kysely tehtiin yhteistyössä Paimionjoki Yhdistyksen kanssa, joka on jo 2016 toteuttanut hankeen, jolla pyrittiin löytämään alueellisia erityispiirteitä järviketjun luonnon-ja kulttuuriympäristössä, sekä parantamaan saavutettavuutta jo olemassa oleviin ja uusiin tuleviin polkuihin ja reitistöihin.
Vastauksia nettikyselyyn tuli 49. Niissä toivottiin vesistön hyödyntämistä matkailun luontokohteena, karttojen päivittämistä, retkeilyreittien kehittämistä, veneilyn ja venepaikkojen sekä rantautumiskohteiden kunnostamista ja lisäämistä.
Kyselyyn voi yhä vastata, linkki löytyy kaupungin nettisivulta Ajankohtaista-osiosta.
Järviketju koettiin kaiken kaikkiaan tärkeäksi virkistyskohteeksi, joka on kaikille helposti saavutettavissa ja edullinen luontokohde.
Veneilystä ja sen jatkumisesta oltiin huolissaan, koska pohjapatoja on suunnitteilla kahteenkin eri kohteeseen, eikä ole tiedossa miten niiden ohitus tulee tapahtumaan.
– Hovirinnan pato ja säännöstelyn purkaminen ovat vireillä, siihen on suunnitteilla pohjapato. Samaan aikaan on suunnitteilla Rautelankosken kunnostus ja Paimion-Hirsjärven välille toinen pohjapato, kertoo Paimionjoki Yhdistyksestä toiminnanjohtaja Marjukka Kulmala.
– Padon ohittamiseen on suunnitteilla esimerkiksi vinssityyppinen ratkaisu, mutta en ole varma onko juuri se sellainen mikä sinne on tulossa.
Yleisössä oltiin huolissaan pohjapatojen toteutumisesta ja myös suunnitellusta vinssiratkaisusta. Toteutuessaan pohjapadot tulisivat rajoittamaan merkittävästi veneilyä ja järviketjun virkistyskäyttöä.
Erityisen tärkeänä pidettiin Luusuan pohjapatoa. Jos siitä ei päästä veneellä etenemään, se vie pohjan koko jokivarren kehittämiseltä.
Veneenlasku-, laituri- sekä rantautumispaikoista on huutava pula etenkin keskustan alueella. Niihin toivottiin pikaista parannusta. Myöskin Akustinpuiston saavutettavuus veneilijöille oli toivomuslistalla korkealla.
– Muistaakseni silloin kun puistostrategia tehtiin juuri siihen kohtaan, lisättiin paikka, joka mahdollistaisi rantautumisen myös Akustinpuistoon, kertoo kaupunginjohtaja Sami Suikkanen.

– Koko Akustinpuisto on niin hieno kokonaisuus, että siitä voisi tehdä tapahtumakeskuksen ja rantaan rakentaa isonkin laiturin ja samalla kunnostaa rehevöityneen rannan, kommentoi Totti Nuoritalo.
Keskustelua herätti myös Someron polut ja reitit sekä niiden kehittäminen matkailijoita ja retkeilijöitä silmällä pitäen. Erityisesti niiden päivittäminen nykyaikaan ja kaikkien saataville joko kartoille tai nettiin, josta ne olisivat löydettävissä esimerkiksi puhelinsovelluksen kautta.
Toisaalta oltiin myös sitä mieltä, että tehdyt toimet ja suunnitteillakin olevat toimenpiteet ovat näpertelyä ja kaivattaisiin todella järeämpiä toimia, jotta saataisiin Someron alueesta matkailun näkökulmasta houkutteleva kohde.

Kysely: kehitysideoita virkistyskäyttöön

-avanto talvisin

-matkailijoille opastettuja veneretkiä

-veden laadun ja vesistön tilan parantaminen

-pääsy vesiteitse Somerniemen kesätorille ja rantautumispaikka Painiolle

-lisää nuotio-, levähdys- ja rantautumispaikkoja

-uimapaikkojen kunnostus

-näkyvää markkinointia ja selkeät kartat retkeilyreiteistä

-lisäpanostusta parkkipaikkoihin ja virkistyskäyttöön

-opasteiden ja karttojen päivittäminen olisi tehtävä ensi tilassa.

-Huom! Kyselyyn voi yhä vastata

1 KOMMENTTI

  1. Hovirinnan pohjapato on tarpeellinen ja hyödyllinen. Se pitää veden pinnan korkeusvaihtelun maltillisena ja mahdollistaa myös järviketjun virkistyskäytön ja veneilyn. Sen sijaan pohjapato Hirsjärven ja Painionjärven välillä tuhoaisi täysin vesistön yläjuoksun virkistyskäytön ja veneilyn. Tähän on saatava muutos!

Kommenttien lisääminen on estetty.