Demarit patistaa konkreettisiin tekoihin, ettei paikkakunta näivety

0
Meillä Somerolla on vaikka mitä, esimerkiksi hyvin toimiva, monipuolinen ja oppilaiden tarpeet huomioiva lukio.

Someron sosialidemokraattinen valtuustoryhmä haluaa, että ryhdytään yhdessä sanoista tekoihin ideoimaan, markkinoimaan ja kehittämään paikkakuntaa, jotta Someron palveluiden hieno kirjo, kuten kyläkoulut, pystytään säilyttämään, kenties laajentamaankin palveluita ja jotta paikkakunnalle saadaan muuttamaan uusia lapsiperheitä.

Tämä siksi, että väestön väheneminen ja alenevat lapsimäärät ovat kaupungin tulevaisuuden suurimmat haasteet, jotka yhdessä johtavat sekä verotulojen että valtionosuuksien vähenemisiin. Ei haluta, että paikkakunta näivettyy.

Ryhmä esittää valtuustoaloitteessaan, että Someron kaupunki käynnistää yhdessä asukkaiden kanssa Mitä tars tehrä, jotta pärjättäis -webropol-kyselyn kuntalaisille uusien markkinointi-ideoiden kartoittamiseksi.

Ehdotuksena on myös, että laaditaan yhteistyössä asukkaiden ja maanomistajien kanssa Oinasjärvelle ja Pitkäjärvelle kyläkaavat, joiden kautta alueiden tonttivalikoimaa saadaan laajennettua.

Päätykouluilla on luontaiset vahvuutensa erikoistumisessa luontoon ja taiteeseen. Tämä on demarien mielestä hyödynnettävä markkinoinnissa laatimalla kouluille omat, niiden erikoistumista esille nostavat, markkinointikonseptit ja suuntaamalla niiden markkinointi kohdennetusti alueille, joilta muuttajia on luontevinta saada.

Sosialidemokraattien valtuustoryhmä muistuttaa, että kaiken kaikkiaan kaupungin tulee olla tukemassa kyläyhteisöistä kumpuavia hankkeita, joilla saadaan rakennettua alueille elinvoimaa. Kaupungin ja kyläyhteisöjen yhteistyötä tulee parantaa.

Demarien aloitteessa todetaan, että Jottain tars tehrä – kyl teitin päättäjien tars jottain keksiit, ovat lauseita, joita kuulee monesta suunnasta. Demarien mielestä nämä hokemat eivät kuitenkaan auta, jos niiden takana ei ole mitään konkretiaa eli ehdotuksia tai ideoita.

Aloitteessa todetaan: ”Totuus on kuitenkin se, että Somerolla on vaikka ja mitä! Olemme laajasti tunnettu ja arvostettu kulttuuri- ja urheilupaikkakunta, meillä on laadukas varhaiskasvatus koulupolkuineen lukioon asti, puhdasta luontoa, turvallisuutta ja tilaa ympärillämme. Meillä on maksuttomat salivuorot, joka mahdollistaa edukkaan harrastamisen lapsille ja nuorille, Somero-opiston monipuolinen kurssitarjonta vauvasta vaariin, elävä yhdistystoiminta ja laajasti tunnettu yhteisöllisyys. Paljon, paljon asioita, joita emme enää itse huomaa, koska ne ovat meille somerolaisille itsestäänselvyyksiä.”

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän