Ennustus povaa vaikeaa kelirikkokevättä

0

Kelirikko on keväisin tuttu juttu. Nyt Lounais-Suomen kuntiin ennustetaan viimevuotista vaikeampaa kelirikkokevättä.
Kelirikon muodostuminen riippuu tietenkin hyvin paljon tulevista säistä. Tammikuun vesisateet pakkasjaksojen välissä aiheuttivat paljon päällystevaurioita, ja reikiintymisongelmat lisääntyvät nopeasti, jos jäätymisen ja sulamisen syklit uusiutuvat.
Sorateille voi syntyä pintakelirikkoa, jossa tien pinta muuttuu pehmeäksi ja liejuuntuu. Mikäli syvemmälle tierakenteeseen on jäätymisvaiheessa sitoutunut runsaasti vettä, se voi sulaessaan aiheuttaa pistemäisesti runkokelirikkoa ja tien kantavuus heikkenee.
Kunkin tien kunto arvioidaan tapauskohtaisesti. Ennusteiden valossa tiestölle on kuitenkn odotettavissa vain vähän painorajoituksia. Niistä ja kelirikosta varoittavia liikennemerkkejä asetetaan tarvittaessa.
Varsinais-Suomen Ely-keskus kehottaa meitä tienkäyttäjiä ottamaan yhteyttä tieliikennekeskuksen Tienkäyttäjän linjalle (p. 0200 2100), jos havaitsemme tiestöllä liikennettä vaarantavia ongelmia.