Hankintainfo auttaa valmistautumaan kilpailutuksiin

0
Kiiruun taloa aiotaan entrata.

Someron hankintamallin mukaisesti kunkin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä järjestään julkisista hankinnoista kiinnostuneille yrityksille hankintainfo. Tilaisuudessa esitellään toimialojen tulevia hankintoja kyseiselle vuodelle. Hankintasuunnitelmista voidaan käydä yleisellä tasolla myös keskustelua.
Tämän vuoden hankintainfo pidetään maaliskuun 2. päivä kaupungintalolla.
– Tilaisuus on yrityksille hyvä mahdollisuus valmistautua tulossa olevia kilpailutuksia ajatellen, vinkkaa kaupunginjohtaja Sami Suikkanen.
Someron kaupungilla on tänä vuonna jopa investointien ruuhka. Investontien nettomäärä on noin 9,3 miljoonaa euroa. Seuraavien kahden vuodenkin aikana nettoinvestointitaso lähentelee arvion mukaan keskimäärin 8 miljoonaa euroa vuotta kohden.
– Isojen investointihankkeiden kuten Tervaskannon uuden palvelutalon lisäksi on huomattava määrä pienempiä investointikohteita, kuten Kiiruun talon julkisivun kunnostus ja vesikaton maalaus, uimapaikan perustaminen Elonpellon alueelle, venelaiturin lisääminen Härkälään ja Mäkelän uuden kaava-alueen kunnallistekniikka, kertoo kehittämispäällikkö Antti Leino.
Lisäksi kaupungin hankintoihin kuuluu esimerkiksi toimistotarvikkeita ja monenlaisia palveluita.