Hulevesiviemäriä mahdutetaan Antintielle

0
Antintien päättyy Helsingintien ja Joensuuntien risteykseen.

Suunnitelmat hulevesiviemäröinnin rakentamiseksi ja teiden uusimiseksi Antin-, Evertin-, Hairon-, Tuomon-, Ainon- ja Laurintien alueelle olivat nähtävillä 19.1.–2.2.

Määräaikaan mennessä tuli neljä muistutusta. Asiat päätettiin ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon suunnittelussa. Viime viikolla saapui oikaisuvaatimus lautakunnan päätöksestä. Lautakunta pitää kuitenkin edellisen päätöksen voimassa.

Oikaisuvaatimuksessa

Oikaisuvaatimuksessa katualue katsotaan tulkitun väärin. Kiinteistöjen rajat on myyty keskelle tietä tonteilta, jotka on myyty ennen vuotta 1960. Rajapyykkien katsotaan olevan väärissä paikoissa.

Oikaisuvaatimuksessa myös kysytään, miksi kaavasta ei ole järjestetty kuulemistilaisuutta. Myös kysytään, voiko sovellettavaa kaavaa pitää lainvoimaisena, jos asianosaisille ei ole annettu mahdollisuutta vaikuttaa rajapyykkien tulkintaan. Kaupunki ei ole valmistellut kaavamuutosta, eikä tehnyt arviota kiinteistöjen arvon alenemasta.

Oikaisuvaatimuksessa pidetään ilmeisenä, että merkittävää pysyvää haittaa syntyy mikäli tiealue siirretään 1 metrin etäisyydelle kiinteistön seinästä. Alue on savimaata ja kaivutyöt lähellä 1950- ja -60-luvun rakennuksia saattavat saven kuivumisen ja elämisen myötä aiheuttaa rakenteelle korjaamattomia vaurioita.

Myös muita yksityiskohtia oikaisuvaatimus sisälsi paljon.

Kaupungin näkemys

Tekninen johtaja Mika Mäkelä katsoo, että Somerolla on paljon isoja projekteja, joihin sisältyy myös Antintie. Kun tie Somerolla kaivetaan auki, niin sinne hoidetaan samalla kertaa vesi-, viemäri-, lämpö- ja hulevesi.

– Tästä päästään tilanteeseen, jossa yhdellä kertaa saadaan hoidettua kokonaisuus kuntoon. Minkä jälkeen se on pitkän aikaa kunnossa. Kun kaavat on käyty lävitse, niin lunastetaan myös se kaava-alue kokonaisuudessaan.

Vaikka kaava-alue lunastetaan kaupungin alueeksi, se ei Mika Mäkelän mukaan silti tarkoita, että tien reuna tulee kaavan reunalle, vaan että tie käytännössä hiukan oikenee, tai pysyy suurin piirtein keskellä.

– Käytännön muutos asukkaalle ei ole ollenkaan niin dramaattinen. Tie pikkuisen oikenee, mutta eivät paikat kauhean paljon siinä liiku – vaikka täytyyhän siinä olla reuna-alueet ja muut. Mutta se on kaava-aluetta ja se kaava-alue on nyt lunastettu kaavan mukaan.

Mika Mäkelä katsoo, että Somerolla on hoidettu kaavoituksen osalta asiat erityisen hyvin.

– Jos pykälät sanoo, että täytyy olla yksi kuuleminen, niin täällä niitä on tehty kaksi.

Negatiivinen puoli

Mika Mäkelä toteaa, että asioista monta kertaa otetaan vain negatiivinen puoli. Että jokin on pielessä. Mutta asiat on silti käyty hyvin.

– Täytyy antaa positiivista palautetta ihmisille, joita ei tunne. Monessa paikkaa näitä on hoidettu ihan minimillä ja huonosti. Täällä asioita on tehty suurella sydämellä.

Mäkelä jatkaa, että Antintien alueella kaava on lähtenyt 1945–65 ja siihen on tehty sen jälkeen korjauksia.

– Omistajat ovat vaihtuneet. Ei se välttämättä enää ole sen uusimman omistajan mieleinen, jos hän ei ole huomioinut kiinteistökaupassa sitä, missä kaavarajat menee. Onhan ostajalla selvilleottovelvollisuus.

Asiat on Mäkelän mukaan dokumentoitu Somerolla hyvin. Hän kertoo olleensa yllättynyt, kuinka hyvin asiat on tehty ja kuinka täällä on ollut hyviä viranhaltijoita.

Ilman painumia

Käytännössä töiden alkamisen jälkeen saattaa olla Mäkelän mukaan niin, että alueella joudutaan kaatamaan puita ja pensaita. Asvalttiakin rouhitaan ylös.

– Mutta kun muualla urakoitsijat tekee työn hätäisesti ja tielle tulee painumia, niin vaikka täälläkin on asukkalle yhden talven ajan vähän harmia, niin täällä annetaan maan painua kunnolla – ja tie asvaltoidaan vasta seuraavana vuonna.

– Sen jälkeen tie on seuraavat 30 vuotta tasainen. Pitkässä tähtäimessä kunnolla tekeminen tulee halvemmaksi.

Tielinjauksen siirtymisten Mika Mäkelä lupaa olevan noin puolessa metrissä. Käytännössä ollaan aika pitkälle siinä samassa linjassa. Lopputuloksena voi puuttua joku iso puu.