Kaupungin viime vuoden vuosikate oli 3 miljoonaa euroa. Tulojen ja toimintamenojen erotus on 1,3 miljoonaa pienempi kuin edellisvuonna (2021).

Vuoden 2022 tilinpäätös osoittaa, että Someron kaupungin toimintaan kului 68,7 miljoonaa euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 6,3 prosenttia. Toimintakulut alittivat talousarvion noin 6 400 eurolla.

Kaupungin toiminta tuotti 10,2 miljoonaa euroa; laskua edelliseen vuoteen noin kuusi prosenttia. Toimintatuotot alittivat talousarvion noin 70 000 eurolla eli 0,7 prosentilla.

Verotuloja oli budjetoitu 29,9 miljoonaa euroa ja niitä kertyi 31,3 miljoonaa. Verotulot kasvoivat noin miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta.

Kaupunki sai valtionosuuksia 30,1 miljoonaa euroa, ja summa ylitti talousarvion noin puolella miljoonalla eurolla. Valtionosuuksien määrä kasvoi 1,5 miljoonalla eurolla edellisvuodesta.

Tilikauden ylijäämä oli liki 2,7 miljoonaa euroa. Aiempien vuosien tilikausilta on kertynyt ylijäämää. Sen määrä on nyt 34,4 miljoonaa euroa.

Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen sanoo tilinpäätöksen lopputuloksen olleen kaavaillun mukainen.

– Jokapäiväisen toiminnan osalta pysyttiin kutakuinkin normaalissa. 2,7 miljoonan osakekaupan takia saatiin ylimääräistä tuloa. Vuosi meni hyvin, tiivistää Suikkanen.

Hän sanoo yllättäviä tuloja ja menojakin vuoden 2022 aikana syntyneen.

Kustannuksissa näkyi edelleen korona-aika, joka toi normaalivuotta enemmän henkilöstökuluja. Myös vastaanottokeskus ja pakolaiset tuottivat kaupungille järjestelemistä, eritoten päivähoidossa ja opetuksessa. Kuluja tuli tilojen järjestelemisestä ja hankinnasta sekä palkkaamisesta työntekijöitä lisää.

– Oli hyvä huomata, että kaupungin organisaatio pystyy mukautumaan nopeasti uuteen, kiittelee Suikkanen työntekijäkaartia.

Kaupunki pystyi maksamaan pitkäaikaisia lainoja pois noin 2,2 miljoonaa.

Sami Suikkanen muistuttaa, että investointejakin tehtiin 4,8 miljoonalla, vaikka viime vuoden suurimmaksi investointikohteeksi kaavaillun palvelutalo Tervaskannon rakentamista ei vielä aloitettukaan. Rakennettiin esimerkiksi hulevesiverkostoa ja muuta ympäristöä. Talousarviossa investointeihin oli varattu 12,6 miljoonaa.

Kaupunginhallitus allekirjoitti vuoden 2022 tilinpäätöksen ja jätti sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Hallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi ja ehdottaa valtuustolle, että tilikauden 2022 ylijäämä 2 657 785 euroa siirretään tilikauden yli- ja alijäämätilille.