Kaupunginvaltuustossa on vahva edustus – Mutta yksi nimi johtaa poissaolotilastoja

0
Mikko Virtanen (kesk.) on Someron tunnollisin luottamushenkilö, Henry Seppälän edustaessa toista ääripäätä. Mikko Virtasella ei ole kaupunginhallituksessa ainoana yhtään poissaloa. Valtuusssakin hän oli niiden 22 valtuutetun joukossa, jolla ei ollut viime vuonna yhtään poissaoloa.

Luottamushenkilöiden paikallaolot viime vuodelta on listattu. Muutamien henkilöiden osalta kohoavat esille toistuvat poissalot. Kuntalaiset ovat vaaleissa toki toivoneet, että heidän valitsemansa edustajat käyttäisivät saamaansa valtakirjaa mahdollisimman tunnollisesti.

Kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä, joista valtuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen, kuten on laita muissakin kaupungin toimielimissä.

Someron kaupunginhallituksella oli viime vuonna 21 kokousta. Parhaiten paikalla oli Mikko Virtanen (kesk.), jolla ei ole yhtään merkintää poissaolosta.

Toinen ääripää on Henry Seppälä (kok.), jolla on kaikkiaan 10 poissaolomerkintää. Seppälä oli siis poissa lähes joka toisesta hallituksen kokouksesta. Kakkosena on Janne Nurmi (ps.), jolla oli Seppälää huomattavasti vähemmän, 4 poissaloa.

Kaikkiaan hallituksesta kirjattiin 23 poissaloa. Kolmella jäsenellä asiat olivat varsin hienosti: Jaana Kyyrällä (kesk.), Riitta Lehtisellä (sd.) ja Jutta Varjuksella (kok.) on kullakin vain yksi poissalo.

Kaupunginvaltuustolla oli viime vuonna 7 kokousta, joista kirjattiin 24 poissaloa. Se on varsin vähän, kun tiedetään valtuuston suuri kokoonpano, 35 jäsentä.

Valtuustossakin poissalotilaston kärjessä on sama nimi kuin hallituksessa, Henry Seppälä. Poissaoloja Seppälälle kertyi 5, eli hän oli poissa valtaosasta kokouksia.

Poissaloja oli 13 valtuutetulla. Valtuustossa on peräti 22 valtuutettua, joille ei ole kertynyt yhtään poissaloa. Osa kokouksista järjestettiin koronan vuoksi etänä, joissa edustaminen oli normaaliaikoja yksinketa.

Lautakuntien kokouksissa suurin poissalomäärä oli Antti Hakalalla (kesk.). Hakala oli poissa 5 kertaa teknisen lautakunnan kokouksesta.

– Tähän kohtaan pitää laittaa syyksi, että työkiireiden takia. Aika ei aina ole riittävä. Kyllä sitä täytyy nyt koittaa olla enemmän paikalla tänä vuonna, Henry Seppälä kommentoi poissalojensa määrää hallituksessa ja valtuustossa.

Perusturvassa peräti neljä kokousta ilman yhtään poisssaoloa

Valtuuston jäsenet ovat kokouksissa tunnollisesti paikalla tekemässä päätöksiä. Varsinkin suhteutettuna suureen lukumääräänsä. Somerolla kaupunginvaltuuston viime vuoden seitsemään kokoukseen vaadittiin yhteensä 245 paikallaoloa, joten 23 poissaoloa on siitä alle 10 prosenttia.

Teknisessä lautakunnassa meni valtuustoa huonommin, poissaolot 17,8 prosenttia. Ympäristölautakunnassa prosentti oli kiitettävä 12,2, mutta sivistyslautakunnassa peräti 19,2. Perusturvassa poissaloprosentti 13,3. Kaupunginhallituksessa prosentti oli 12,2.

Valtuuston tunnollisten lista on pitkä. Nollalla poissaololla viime vuoden suorittivat Kari Ahlbom (kesk.), Reima Anolin (kd.), Heidi Bergstöm (vihr.), Kati Fonsell-Laurila (kok.), Raila Hakamäki (sd.), Hannu Kesäniemi (kesk.), Minna Kotti (sd.), Pertti Kujala (ps.), Jani Kurvinen (kesk.), Jaana Kyyrä (kesk.), Harri Känkänen (ps.), Riitta Lehtinen (sd.), Kalle Malin (kok.), Matias Mäkinen (ps.), Markku Mäki-Teeri (kok.), Tero Pirttilä (kesk.), Riitta Ryhtä (kesk.), Jaakko Salo (ps.), Maria Tapio (kesk.), Ismo Valve (sd.), Jutta Varjus (kok.) ja Mikko Virtanen (kesk.). Yhteensä 22 valtuutettu 35:sta.

Lautakuntien parhaat

Lautakuntien puolelta ei yhtään poissaoloa kirjasivat viime vuonna teknisestä lautakunnasta puheenjohtaja Harri Känkänen sekä Riina Lehtinen . Ympäristölautakunnasta puolestaan nollilla puursivat työtään Eevi Haho ja Mikko Lemberg.

Sivistyslautakunnan parhaat paikallaolijat olivat nolliin yltäneet Jaakko Mäkinen ja Leena Pyykkö. Ja perusturvalautakunnasta nollan tempaisi Ismo Valve.

Perusturva oli lautakunnista ainoa, jossa kokouksia pidettiin niin, ettei ketään ollut poissa. Siellä täysiä kokouksia oli peräti 4 eri kertaa. Se kertoo paljon siitä sitoutuneisuudesta, mitä perusturvalautakunnassa on koettu omaa luottamustoimea kohtaan.

Poissaolokerrat – Kaupunginhallitus

 • Henry Seppälä (kok.) 5
 • Janne Nurmi (ps.) 4
 • Matias Mäkinen (ps.) 2
 • Tero Pirttilä (kesk.) 2
 • Taina Ruuhilehto (sd.) 2
 • Jaana Kyyrä (kesk.) 1
 • Riitta Lehtinen (sd.) 1
 • Jutta Varjus (kok.) 1
  ————-
  Mikko Virtanen (kesk.) 0

Poissaolokerrat – Valtuusto

 • Henri Seppälä (kok.) 5
 • Mikko Älli (kesk.) 3
 • Minna Alitalo (kesk.) 2
 • Heikki Lehtinen (vas.) 2
 • Laura Nuotio (kok.) 2
 • Juha Salo (kesk.) 2
 • Elli Kurkikangas (vas.) 1
 • Antti Kotti (sd.) 1
 • Kirsti Kurki (ps.) 1
 • Martina Ramsay (kok.) 1
 • Heikki Tuomisto (kesk.) 1
 • Janne Nurmi (ps.) 1
 • Taina Ruuhilehto (sd.) 1
  ————
  – Yht. 7 kokousta, 24 poissaoloa

Poissalokerrat – Tekninen lautakunta

 • Antti Hakala (kesk.) 5
 • Laura Nuotio (kok.) 4
 • Heikki Lehtinen (vas.) 3
 • Sari Salokoski (ps.) 3
 • Mikko Älli (kesk.) 3
 • Kalle Malin (kok.) 2
 • Leena Pyykkö (sd.) 2
  —————-
  Harri Känkänen pj. (ps.) 0Riina Lehtinen (sd.) 0
  —————-
  – Yht. 15 kokousta, 24 poissaloa

Poissaolokerrat- Ympäristölautakunta

 • Heidi Bergström (vihr.) 2
 • Visa Moisander (kesk.) 2
 • Totti Nuoritalo (kok.) 2
 • Jaakko Salo (ps.) 2
 • Hannu Kesäniemi pj. (kesk.) 1
 • Outi Laine (kesk.) 1
 • Sanna-Mari Rajala (sd.) 1
  —————–
  Eevi Haho (kesk.) 0Mikko Lemberg (sd.) 0
  —————–
  – Yht. 10 kokousta, 11 poissaloa

Poissaolokerrat – Sivistyslautakunta

 • Irina Ojala-Sirro (kesk.) 4
 • Juha Salo (kesk.) 4
 • Reima Anolin (kd.) 3
 • Raila Hakamäki (sd.) 3
 • Kati Fonsell-Laurila (kok.) 2
 • Petteri Hyytiäinen (kesk.) 1
 • Antti Kotti (sd.) 1
 • Sini Kylämäki (ps.) 1
 • Riina Lehtinen (sd.) 1
 • Olli Salomäenpää (kok.) 1
  —————-
  Jaakko Mäkinen (kok.) 0Leena Pyykkö (sd.) 0
  —————-
  – Yht. 10 kokousta, 23 poissaoloa

Poissaolokerrat – Perusturvalautakunta

 • Kirsti Kurki (ps.) 5
 • Kari Ahlbom (kesk.) 2
 • Kai Ramula (kesk.) 2
 • Marianne Vaha (kesk.) 2
 • Elli Kurkikangas (vas.) 1
 • Tuomo Kurkikangas (kok.) 1
 • Jukka Lehtilä (vas.) 1
 • Jaakko Mäkinen (kok.) 1
 • Anne Teräväinen (kok.) 1
  ——————
  Ismo Valve (sd.) 0
  ——————
  – Yht. 12 kokousta, 16 poissaoloa
  ————————————–