Lisää tukea ja tietoa sydänsairastuneille

0
Potilaalle tehdään sepelvaltimoiden varjoainekuvausta Tyksin sydänkeskuksessa.

Teksti Kirsi Seppälä

Päästyään erikoissairaanhoidosta sydänsairastunut voi kokea jäävänsä yksin. Yllättäen tulevat sydänoireet pelottavat. Apua on saatavilla terveydenhuollosta ja vertaistukihenkilöiltä.
Sydänsairaudet ovat pitkäaikaissairauksia. Alkuvaiheessa sairastunut kaipaa toista ihmistä, joka on jo löytänyt voimavaroja sairauteen sopeutumisessa.
Varsinais-Suomen Sydänpiiri, mihin Somerokin kuuluu, käynnisti elokuun 2021 alussa Sydäntuki lähellesi -hankkeen Tyks Sydänkeskuksen kanssa. Kolmivuotisen hankkeen rahoittaja on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat myös paikalliset sydänyhdistykset. Yhteistyössä on kartoitettu ja toteutettu vertaistuellisia ryhmiä sydänsairastuneille ja heidän läheisilleen.
– Sydäntukitoiminta tuo vertaistuen ja sydänjärjestön toiminnan lähelle sydänsairastunutta ja hänen läheisiään jo sairaalassa. Tavoitteena on myös saada sydänjärjestöjen toiminta näkyvämmäksi osaksi sydänsairastuneiden hoitoketjua Varsinais-Suomessa, sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri Merike Kujanen kuvailee.
Koska sydänsairastunut on hyvin lyhyen aikaa erikoissairaanhoidossa hoidossa, hän voi kokea sairauden alkuvaiheessa jäävänsä yksin. Yksinjäämisen tunne on pahin alkuvaiheessa, juuri kun sairastunut tarvitsisi tietoa ja tukea.
– Vertaistukihenkilö pystyy tukemaan sairastunutta jakamalla omia kokemuksiaan, Kujanen tiivistää.
Vertaistuki on käytännössä usein joko kasvokkain tavaten tai puhelimitse juttelemista. Vertaistukihenkilö voi myös järjestää ryhmätoimintaa, jolloin tukihenkilö alustaa jostakin teemasta ja ohjaa keskustelua. Vertaistukihenkilö voi myös hyödyntää toiminnassa omia vahvuusalueitaan. Jos tukihenkilö on saanut itse apua vaikkapa joogasta tai kädentaidoista, hän voi järjestää niihin liittyvää toimintaa muille sydänsairastuneille.
Sydänliitolla on valtakunnallinen vertaistukipankki osoitteessa sydan.fi/vertaistuki. Sieltä löytyvät Sydänliiton kouluttamat vertaistukihenkilöt yhteystietoineen.
Vertaistukihenkilön on voinut kohdata jo sairaalassa viime kesäkuusta alkaen Tyksin Sydänkeskuksen toimipisteissä. Tyksin T-sairaalassa Turussa on vakituinen sydäntukipiste. Lähisairaaloiden sydänpoliklinikoilla Salossa, Loimaalla ja Mäntymäessä Turussa on kiertävää sydäntukitoimintaa. Kiertävän sydäntukitoiminnan aikataulut voi katsoa ositteesta sydan.fi/varsinaissuomi/kiertava.
– Salossa on kerran kuussa mahdollisuus kohdata vertaistukihenkilö tai Sydänpiirin työntekijä ja keskustella sydänasioista, Kujanen kertoo.

Tietoa tarjolla

– Vertaistuen lisäksi sairastuneet tarvitsevat kuntoutusta tukevaa toimintaa. Hankkeen kautta tarjolla on tiedonvälitystä, eli yleisöluentoja sekä Kysy asiantuntijalta -verkkokeskustelutilaisuuksia. Lisäksi asiakkaiden kanssa otetaan puheeksi Sydänliiton kurssitarjonta ja luotettavat tietolähteet, Kujanen kertoo.
Kujanen toteaa, että sydänpotilaiden tulee itse olla aktiivisia, jotta he tietävät ongelmien tullessa, mihin ottavat yhteyttä erikoissairaanhoitojakson jälkeen. Järjestöillä on paikkansa osana hoitoketjua.
– Muun muassa Terveyskylän digihoitopolut, varmistavat ettei potilas jää yksin kotiutumisen jälkeen.​​Esimerkiksi sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolku on Tyks Sydänkeskuksen tarjoama verkkopalvelu, jonka tarkoituksena on tarjota omahoito-ohjeita ja tukea sairauden hoitoon sepelvaltimotautiin sairastuneelle, Kujanen kertoo.

Useita ryhmiä

Sydänsairauksia ovat esimerkiksi sepelvaltimotauti, rytmihäiriöt kuten eteisvärinä sekä sydänlihassairaudet ja sydämenvajaatoiminta.
– Eri sydänsairauksiin sairastuneet saavat tukea eri tahoilta. Esimerkiksi sydänlihassairauksiin sairastuneille on oma valtakunnallinen yhdistyksensä Karpatiat ry. Toinen valtakunnallinen yhdistys on Sydänlapset ja -aikuiset ry synnynnäisiä sydänvikoja sairastaville, Kujanen kertoo.
Järjestöt käyttävät useita eri kanavia potilaiden tavoittamiseen.
– Facebookissa on Sydänliiton ylläpitämiä vertaistukiryhmiä, jotka mahdollistavat vertaisten löytymisen vaivattomasti joka puolella Suomea. Lisäksi löytyy yksityisten ylläpitämiä ryhmiä kuten Varsinais-Suomen Sydänpiirin vertaistukihenkilön Ilkka Pilpolan ylläpitämä Nuoret sydänsairaat ryhmä, jossa on jo yli 100 jäsentä, Kujanen mainitsee.

Mitä terveyskeskuksen mäelle kuuluu?

Merike Kujanen saapuu keskiviikkona 8.3. Somerolle Someron Sydänyhdistyksen järjestämään tilaisuuteen kertomaan Tyksin Sydäntuki lähelläsi -vertaistuen mahdollisuuksista.
Lounaismaan Osuuspankin kokoustiloissa pidettävässä kaikille avoimessa tilaisuudessa ääneen pääsevät myös Someron terveyskeskuksen sairaanhoitajat Anette Ojanen ja Sari Moisander. He kertovat hyvinvointialueen kuulumisia eli mitä terveyskeskuksen mäelle nyt kuuluu.
Sydänyhdistyksellä on myös kaksi omaa tukihoitajaa: Anette Ojanen terveyskeskuksessa sekä vertaistukihoitaja Helena Kara.