Kaupunki on pitkään odotellut, että Mäkelän alueelle voitaisiin ryhtyä tarkemmin suunnittelemaan kaavan mukaista rakentamista ja päästä rakentamaan kunnallistekniikkaa. On odotettu Turun hallinto-oikeuden suhtautumista valitukseen, joka oli tehty valtuuston asemakaavapäätöksestä. Maaliskuun alkuviikoilla hallinto-oikeus päätti hylätä valituksen, joka koski esimerkiksi uuden asuntoalueen liikennejärjestelyjä.

Kaupunginhallitus katsoo, että maanhankintaa koskevaa esisopimusta on tarpeen jatkaa edelleen, kunnes päätökset saavat lainvoiman ja asemakaava tulee voimaan. Kaupunginhallitus ehdottaa Antti Mäkelän kuolinpesälle ja Liisa Mäkelälle, että maanhankinnasta tehty esisopimus uusitaan ja jatketaan vuoden 2023 loppuun asti, kuitenkin enintään kunnes kuusi kuukautta on kulunut asemakaavan voimaantulosta.

Kaupunki irtisanoo pellonvuokraussopimuksen, koska kaupunki tarvitsee alueen peltoja kunnallistekniikan toteuttamiseen.

Mäkelän asemakaava-alue on reilut seitsemän hehtaaria. Sillä on parikymmentä omakotitonttia. Alue sijaitsee keskustaajaman luoteisosassa Turuntien pohjoispuolella.