Sivistyslautakunta käsitteli pari viikkoa sitten perhepäivähoitajien kulukorvauksien korottamista. Silloin lautakunta päätyi esittämään kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että kulukorvauksiin, kuten hoitolapsille valmistettavien aterioiden materiaali- ja muihin kustannuksiin tehtäisiin 5–12 sentin korotuksia.

Kaupunginhallitus käytti otto-oikeuttaan ja laittaa asian uudelleenvalmisteluun. Tavoitteena on, että korvaukset vastaisivat paremmin tämän päivän kustannuksia ja lähiruoka huomioitaisiin ruokatarvikehankinnoissa.