Seurakunnan viime vuoden tilinpäätös alijäämäinen

0
Seurakunnan talouspäällikkö Kirsi Parviainen kertoo, että alijäämä selittyy pitkälti sijoitusten arvonalenemisesta.

Someron seurakunnan viime vuoden tilinpäätös oli alijäämäinen noin 53 000 euroa. Edellisenä vuonna 2021 ylijäämää oli runsaat 304 000 euroa.

– Taloustilanne on edelleen vakaa, vaikka tehtiinkin negatiivinen tulos. Alijäämä selittyy pitkälti sijoitusten arvonalentumisesta, kertoo seurakunnan talouspäällikkö Kirsi Parviainen.

Vuoden vaihteessa seurakunnan ja hautainhoitorahaston sijoituksien markkina-arvot olivat miinuksella. Tilinpäätökseen kirjattiin arvonalentumista seurakunnan osalta noin 78 000 euroa ja hautainhoitorahaston 18 000 euroa.

– Vaikka tilanne on nyt vakaa, niin tulevaisuutta tulee suunnitella sekä miettiä kiivaasti ja selvittää keinoja, miten kehittää jatkossa seurakunnan toimintaa. Ei voi elää vain täysin tässä hetkessä.

– Tiedossa on ollut jo pitkään, että väki ja tulot vähenevät. On tehtävä ajatustyötä avarakatseisesti. Seurakunnan on löydettävä uusia muotoja tekemiseen ja missä tiloissa niitä tehdään, sanoo Parviainen, ja viittaa Someron seurakunnan vanhan seurakuntatalon ja Somerniemen seurakuntatalon vähäiseen käyttöön.

– Talot ovat lähes tyhjäkäynnillä, mutta kulut silti koko ajan juoksevat; itse asiassa nousevat alati kohoavilla energiahinnoilla, täydentää Parviainen.

Koronapandemian mukanaan tuomien kokoontumisrajoitusten purun myötä seurakunnan toiminta oli viime vuonna jo lähes normaalilla tasolla. Ukrainan sota toi kuitenkin uusia haasteita. Se järkytti yleistä turvallisuudentunnetta ja toi epävarmuutta talouteen.

Seurakunnan taseen loppusumma on 5 483 787 euroa (ed. 5 105 445). Rahoituslaskelman mukaan varsinaisen toiminnan ja rahoituksen kassavirrat ovat lisänneet kassavaroja 480 375 euroa (ed. 305 488), jolloin kassavaroja oli 2022 tilikauden lopussa 2 181 014 euroa, kun edellisenä vuonna 2021 niitä oli 1 700 639.

Toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate on -1 508 861,67 euroa (ed. vuonna -1 292 497,56).

Edelliseen vuoteen verrattuna lähinnä verotuloilla katettavia toimintakuluja oli noin 92 500 euroa enemmän. Talousarvioon verrattuna säästöä toimintakatteen kohdalla syntyi noin 186 000 euroa.

Vuosikate oli noin 127 000 euroa arvioitua parempi. Maksutuottoja, lähinnä hautaustoimen, kertyi noin 26 000 euroa arvioitua enemmän. Puun myyntituloa ei ollut lainkaan.

Vuokratuottoja ja tukia/avustuksia kertyi vajaat 10 000 euroa arvioitua enemmän, ja muita toimintatuottoja noin 34 000 euroa enemmän.

Henkilöstökuluissa säästöä talousarvioon nähden syntyi noin 59 000 euroa. Palveluiden ostoon varattua määrärahaa jäi käyttämättä noin 40 000 euroa sekä aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin budjetoitua määrärahaa noin 34 000 euroa.

Kirkollisveroa tilitettiin 54 000 euroa arvioitua enemmän.