Somero-lehti kysyy, ehdokkaat vastaavat

0
Kristillisdemokraatit Jaana Shelby, Marika Hietanen, Jani Ursin ja Reima Anolin kampanjoimassa.

Tuleeko metsien hakkuita vähentää luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja ilmastonmuutoksen estämiseksi?

– Tässä tilanteessa, kun Venäjältä ei voida ostaa puuta, en näe viisaaksi vähentää metsien hakkuuta. Suomessa hakkuita tehdään pääosin niin sanotusti talousmetsissä, joten luonnon monituottoisuuteen hakkuilla on vain vähän merkitystä. Eri asia on aarniometsien tai vastaavien hakkuut, mitä pitäisi välttää. Suomessa metsänhoito on kestävää ja tilalle istutetaan aina uutta metsää, toteaa kaarinalainen kääntäjä ja yrittäjä Jaana Shelby (kd.).
– Kuten maataloudessa ja ruuantuotannossa, myös puuraaka-aineen kohdalla ei ole järkevää korvata omaa tuotantoa ulkomailta tuodulla. Maailmassa ei keskimäärin pidetä metsistä huolta näin hyvin kuin Suomessa. Maahantuonnissa pitäisi voida tarkoin seurata alkuperämaan menetelmiä, joihin emme voi lainkaan vaikuttaa.
– Erityisesti häiritsevää on ajatus siitä, että EU sanelee Suomen metsäpolitiikkaa. EU:n jäsenmaista suurin osa on jo satoja vuosia sitten kaatanut metsänsä. Heillä ei pitäisi olla meidän metsiemme asiassa mitään sanavaltaa.