Somero-lehti kysyy, ehdokkaat vastaavat

0
Perussuomalaisten ehdokkaat Lauri Heikkilä, Kirsti Kurki, Kike Elomaa ja Ville Tavio Someron torilla.

Miten tärkeänä koet ilmastonmuutoksen torjumisen, mitä ilmastonmuutoksen vuoksi pitää tehdä?​

– Ilmastonmuutoksen torjumisesta on tehty poliittinen väline. Sosialistit tahtovat hallita tuotantovälineitä ja kansalaisia millä tahansa tekosyyllä. Nykyään jopa pikkulapsia pelotellaan maapallon tuholla, kielletään syömästä lihaa ja ylipäänsä yritetään saada pienestä pitäen ajattelemaan vihervasemmiston haluamalla tavalla, toteaa kansanedustaja Ville Tavio (ps.).
– Ilmastotoimien kokonaisvaikutus on työllisyyteen negatiivinen, kuten valtioneuvoston tutkimus Vihreät toimet vuodelta 2021 kertoi. Uusia työpaikkoja toki syntyy, mutta määrä on arvailujen varassa. Viennissä on jatkossakin kyse kansallisesta kilpailukyvystä, toteaa perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja.
– On virhe ajaa alas uusiutuvien turpeen ja metsien käyttöä. Näitä kansallisia luonnonvaroja tulisi hyödyntää vaurastumiseen. Vastaavasti Norja ei ole lopettanut öljynporausta ilmastosyistä, vaikka öljy on vieläpä fossiilinen uusiutumaton energianlähde, sanoo turkulainen kaupunginvaltuutettu.
– En kurittaisi enää suomalaisia autoilijoita ilmastotoimilla. Pelkästään Kiinassa, Intiassa ja Yhdysvalloissa on kussakin noin 300 miljoonaa autoa, yhteensä noin 900 miljoonaa autoa.
– Suomen päästöt ovat pienenä maana promillen luokkaa globaaleista päästöistä. Suomen ei ole syytä tehdä enempää kuin oma osuutensa. Suomi on yhä Euroopan metsäisin maa. Annetaan kansalaisille vapaus elää ja lapsille rauha kasvaa ilman turhia uhkakuvia, kehottaa aluevaltuutettu Ville Tavio.

Suomi ja Somerokin on muuttunut monikulttuurisemmaksi, miten tätä voisi parhaiten hyödyntää?​

– Mielestäni monikulttuurisuudessa on viime kädessä kyse erilaisten ihmisten kanssakäymisestä. Eri kulttuuritaustoista tulevat ihmiset voivat parhaimmillaan oppia toisiltaan hyvinkin paljon. Mielestäni monikulttuurisuuden hyödyntämistä ei ole tarkoituksenmukaista pyrkiä liikaa ohjailemaan, vaan antaa yrityselämän sekä kansalaisyhteiskunnan keksiä käytännön keinot. Esimerkiksi yritykset voivat saada monikulttuurisuuden kautta uudenlaista näkökulmaa toimintaansa, sanoo kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa (ps.).
– Yhteiskunnan on puolestaan pyrittävä poistamaan esteet erilaisista kulttuureista tulevien ihmisten työllistymiselle. On poistettava kannustinloukkuja ja varmistettava, että työnteko on aina taloudellisesti kannattavaa. Pidän tärkeänä, että erityisesti vieraista kulttuureista tulevia naisia tuetaan aktiivisesti työllistymään, sillä kaikissa kulttuureissa naisen työuraa ei arvosteta tarpeeksi. Jotta monikulttuurisuudesta voidaan laajemmin hyötyä, on välttämätöntä, että löytyy yhteinen kieli. Siksi maahanmuuttajien suomen kielen opetus on aivan keskeinen asia. Pidän myös suomalaisen elämäntavan, lakien ja kulttuurin opettamista ehdottoman tärkeänä muista kulttuureista tuleville henkilöille, muistuttaa Elomaa.

Pitäisikö hyväosaisimpien verotusta kiristää ja siirtää saatuja tuloja huono-osaisimmille?

– Suomessa pieni- ja keskituloisten verot ovat kohtuuttoman korkealla, eikä ostovoimaa arjen hankintoihin ole riittävästi. Hyväosaiset maksavat veroja yli 50 prosenttia siitä tulojensa osasta, jonka he käyttävät kulutukseen. Suomessa pääomatulojen verokanta on 30 prosenttia ja verotettavan pääomatulon 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 prosenttia. Kun tähän lisätään 24 prosentin arvonlisävero, niin päädytään yli 50 prosentin veroasteeseen, laskee Turun yliopiston erikoistutkija ja entinen kansanedustaja Lauri Heikkilä (ps.).
– Sähköyhtiöiden keinottelu EU:n markkinoilla, jossa suomalaisten veroilla rakennetuilla voimalaitoksilla tuotettu sähkö myydään sähköpörssiin auttamaan Euroopan maita, on kestämätöntä toimintaa. Osa sähköstä ostetaan kalliimmalla takaisin ja myydään kiskurihintaan kotimaassa. Velkaiselta valtiolta vaaditaan tukirahaa, jotta kansalaiset jotenkin selviäisivät kohtuuttomista sähkölaskuista. Tulevan eduskunnan pitää ryhdistäytyä ja periä nämä sähköyhtiöiden voitot takaisin valtiolle jälkeenpäin säädetyllä 70 prosentin ”kiristävän keinottelun tasausverolla”. Näin saadaan kipeästi kaivattuja tuloja terveydenhoitoon ja huono-osaisille.
– Hallituksen ajama ilmastopolitiikka on uhka Suomen taloudelle ja kansalaistemme turvallisuudelle. Viher-verojen ja hiilensitomisvelvollisuuden tuominen lisärasitteeksi maanviljelijöille vaarantaa lopullisesti kannattavuusrajan alapuolella painivan kotimaisen ruuantuotannon, lataa Heikkilä.