Somero suuntaa uusiutuvaan energiaan

0
Ilmaista energiaa. Aurinkopaneeli koostuu useista piikennoista, jotka muuttavat auringon säteilyn suoraan sähkövirraksi. Yhden aurinkopaneelin pinta-ala on tavallisesti noin puolitoista neliötä. Aurinkosähköjärjestelmiä voidaan kytkeä sähköverkkoon tai sähköä voidaan ladata akustoihin, josta sähköä saadaan sähköttömissä olosuhteissa esimerkiksi jääkaapin tai valaisimien käyttöön.

Somerolla toteutetaan tänä vuonna uusiutuvan energian kuntakatselmus. Yhteistyössä on kestävän kehityksen yhtiö Motiva. Tarkoituksena on, että katselmuksen tulokset ohjaisivat Someron tulevia investointeja mahdollisimman kannattavaan suuntaan.

Kaupunginhallitus asettui tälle kannalle, muun muassa saatuaan Someron Sosiaalidemokraattiselta valtuustoryhmältä jo syyskuussa 2020 aloitteen, jossa kaupungin ehdotettiin ottavan suuntaa kohti aurinkosähköenergian käyttöä.

Ryhmä muistutti aloitteessaan, että jo edellisellä vuosikymmenellä useat kunnat eri puolilla Suomea olivat rakentaneet aurinkosähköpuistoja. Rakentamisen kautta ne ovat kehittäneet sähköomavaraisuuttaan. Aurinkosähköpuistot ovat myös olleet kunnille merkittävä askel päästöttömän energiantuotannon lisäämisessä.

Olisi Someron aika

Kaupunginhallitus totesi sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmä aloitetta käsitellessään, että Someron elinvoimapalveluissa on siis tälle vuodelle kirjattu kuntakatselmuksen tekeminen Motivan kanssa.

Katselmukseen voi hallituksen mukaan sisällyttää hyvin erilaisia selvityksiä ja uusiutuvan energian käyttöä edistäviä toimenpiteitä. Sen yhteydessä siis myös huomioitaisiin aurinkosähköntuotannon potentiaali Somerolla.

Katselmuksen toteutuksessa huomioitaisiin kaupungin konserniyhtiöt Someron Vesihuolto Oy ja Someron Lämpö Oy.

Harjun pelto ei käy

Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdotti valtuustoaloitteessaan myös paikkaa aurinkosähköpuistohanketta varten. Harjun pellolla olisi vapaata tonttimaata noin kuuden hehtaarin verran, sillä tontteja ei ole sieltä yrityksistä huolimatta saatu kaupaksi. Alue tuottaisi lähes 300 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutuksen verran sähköä.

Kaupunginhallitus totesi tähän linjauksenaan, että toimitilarakentamiseen kaavoitetut alueet pyritään ensisijaisesti varaamaan niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

Kun sen sijaan aurinkosähköntuotantoon pyrittäisiin näiden alueiden sijaan löytämään soveltuvat alueet toimitilarakentamiselle varattujen kaava-alueiden ulkopuolelta. Ellei sähköntuotanto sitten kiinteästi liittyisi paikalliseen toimintaan.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän