Talon purkaminen mahdollistaa tontin uusiokäytön

0

Teksti ja kuvat Kirsi Seppälä

Kunkin kunnan alueella on aina varsin rajallinen tonttitarjonta. Jos mieluisaa tonttia ei löydy, yksi vaihtoehto rakennuspaikan hankkimisessa on ostaa tontti tai määräala, jolla on purkukuntoinen rakennus.
Ennen kaupantekoa kannattaa varmistaa kunnan rakennusvalvonnasta, ettei rakennuksen purkamiselle ja uuden rakentamiselle ole estettä. Jos kaavassa on sr-merkintä, rakennus on määrätty suojeltavaksi tai säästettäväksi. Kaikki kunnat eivät myöskään myönnä rakennuslupaa vakituiseen asumiseen tarkoitetulle talolle, jos se sijaitsee erillään kaikesta muusta asutuksesta; se hankaloittaisi palveluiden, kuten koulukyytien järjestämistä.
Ennen tarjouksen tekoa tontista kannattaa pohtia rakennuksen purkukustannuksia. Pienehkönkin talon purkamisesta joutuu helposti pulittamaan viisinumeroisen summan, ja se kannattaa huomioida kokonaiskustannuksia arvioidessa. Todennäköisesti taloa ei saa poistaa polttamalla, vaikka se palokunnalle hyvä harjoituskohde voisi ollakin.

Paperiasiat kuntoon

Purkamisen luvanvaraisuus pitää selvittää kunnan rakennusvalvonnasta, ja jos lupa vaaditaan, se pitää hakea ja saada ennen purkamisen aloittamista. Luvan saamisen edellytyksenä voi olla selvitys siitä, miten materiaalit uusiokäytetään ja minne jätteet viedään.
Lisäksi pitää tehdä ilmoitus rakennuksen poistumasta Digi- ja väestötietovirastoon. Jos poiston ilmoittaminen unohtuu, muistuu asia mieleen viimeistään silloin, kun verottaja lähettää kiinteistöverolapun. Tonttia ostaessakin kannattaa tarkistaa, onko tontilla kaikki ne rakennukset, mitkä kartassa näkyvät. Verottaja kun lähettää kiinteistöverolapun silloinkin, jos tontin edellinen omistaja on poistanut rakennuksen ja jättänyt sen ilmoittamatta. Toki asian saa korjattua jälkikäteenkin.

Selvitä materiaalit ja kilpailuta

Purkaminen on helpointa antaa yrityksen tehtäväksi – kilpailuttaminen kannattaa, sillä hintaerot voivat olla tuhansia euroja. Yrityksen luotettavuutta kannattaa puntaroida myös, sillä puretun talon materiaalit pitää lajitella ja kierrättää mahdollisuuksien mukaan.
Rakennuksen koko, rakennusmateriaalit ja sijainti vaikuttavat purkamiskustannuksiin. Mitä tarkemmin pystyy tarjouspyyntöön erittelemään talon rakennusmateriaalit, sitä tarkemman tarjouksen yritys voi purkamisesta antaa. Hyödyntämiskelvottoman jätteen määrä vaikuttaa suoraan jätemaksuun ja purku-urakan kokonaiskustannuksiin. Esimerkiksi jos poisvietävää betonia on paljon, kustannukset nousevat. Talossa voi olla sitä ”näkymättömissä”, esimerkiksi kylpyhuoneen lattiassa.
Kannattaa sopia, että purkaja purkaa talon perustuksineen lajittelevana purkutyönä ja että jäte-, kierrätys- ja kuljetusmaksut sisältyvät urakan kokonaishintaan. Kannattaa sopia myös, että purkaja tasoittaa rakennuksen kohdan tontilla olevilla maamassoilla. Huomionarvoista on myös se, että vanhalla rakennuspaikalla voi olla maahan haudattuja jätteitä tai pilaantunutta maa-ainesta, joiden poistaminen tuottaa lisäkustannuksia.

Valmistelut ennen purkamista

Ennen purkamista kiinteistön omistajan pitää selvittää, kuka kytkee lämmön, veden ja sähkön irti ja tilaa työt. Vaikka näistäkin tulee omat kustannuksensa, tontin ostaja hyötyy siitä, että liittymät ovat tontilla valmiina uutta rakennusta varten.
Ennen purkamista pitää teettää alan yrityksellä haitta-ainekartoitus. Siinä selvitetään laboratoriokokein ja aistinvaraisesti, löytyykö kohteesta esimerkiksi asbestia.
Jotta purku-urakoitsija pääsee heti töihin, kulku tontille ja tontilla tulee olla esteetöntä. Tiellä olevat puut ja pensaat pitää raivata pois. Purettava rakennus pitää myöskin tyhjentää huonekaluista ja muusta irtaimistosta. Ennen koneellista purkua esimerkiksi ikkunat voi irrottaa käsin, jolloin säästytään lasinsirujen leviämiseltä ympäristöön.

Säilytä dokumentit

Purku-urakoitsija toimittaa työn tehtyään punnitustodistuksen, josta käy ilmi, kuinka paljon materiaalista oli vaikeasti hyödynnettävää tai hyödyntämiskelvotonta. Sekä punnitustodistus, että tarjouspyyntö ja tarjous, kuitti maksusta ja purkulupa kannattaa säilyttää mahdollisia myöhempiä kysymyksiä varten.
Teksti perustuu kirjoittajan tekemiin, oman rakennuksen purkamista koskeviin selvityksiin.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän