Työpaikkaruokailusta perittävät korvaukset vahvistettiin

0

Kaupungin työpaikkaruokailusta perittävät korvaukset vahvistetaan vuosittain edellisen vuoden tilinpäätöstietojen ja virkaehtosopimuksen mukaisesti. Tänä vuonna tarkistusten tarpeellisuutta lisäsivät ruoan hintojen noin 15 prosentin nousu vuoden 2022 aikana.

Työehtosopimusten mukaisesti työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen tai kouluaterian luonteinen ateria) vähintään ravintoedun verotusarvon ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus.

Mikäli viranhaltija/työntekijä koulussa tai päiväkodissa, sairaalassa tai muussa hoitolaitoksessa määrätään osallistumaan valvojana tai ohjaajana ruokailuun ”esimerkkiruokailijana”, ei korvausta peritä, mutta se katsotaan verotettavaksi luontaiseduksi.

Ravintoedun raha-arvoksi verohallitus on säätänyt maaliskuun alusta lukien 6 euroa/ateria. Ruokailun valvonnan yhteydessä ravintoedun arvo on 4,80 euroa.

Esimerkiksi kouluateria muulle henkilökunnalle on tänä vuonna 4,35 euroa, ollen 3,77 euroa vuonna 2020.

Tekninen lautakunta vahvisti muut taksat. Tilakeskuksen päällikkö Markus Älli kertoo, että ainoastaan kaupungin henkilökunnan kahveista perittävää korvausta ei vielä päätetty, vaan se menee uudelleenvalmisteluun.

– Kahvi itsessään on noussut raaka-aineen hintojen vuoksi muita ruuan hintoja nopeammin. Eikä sitä ole kolmeen vuoteen korotettu, Älli selvittää.

Kahvista henkilökunnalta vuosittain perittävä korvaus on ollut 45 euroa, jota esitettiin nostettavaksi 75 euroon/vuosi. Se päätös nyt kuitenkin siirtyi.