Työttömänä 50 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten

0

Someron työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli helmikuun lopussa 8,9 prosenttia. Vuotta aiemmin samaan ajankohtaan se oli 7,3.

Työttömiä työnhakijoita oli 315, eli 50 enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan (265). Heistä miehiä oli 185 ja naisia 130. Alle 25-vuotiaita oli 26 ja yli 50-vuotiaita 151. Lomautettuna oli 38 ihmistä.

Someron työvoima on yhteensä 3535 ihmistä.

Avoimia työpaikkoja helmikuussa oli 50, huomattavasti vähemmän kuin vuosi sitten (122).

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli helmikuun lopussa 20 700 työtöntä työnhakijaa. Helmikuun aikana työttömien määrä laskee normaalisti jonkin verran tammikuuhun verrattuna, kuten kävi tälläkin kertaa. Työttömien määrä supistui 300 hengellä edelliseen kuukauteen verrattuna. Vuotta aiemmasta on työttömien määrä vähentynyt 900 henkilöllä (4 %) eli hieman nopeammin kuin koko maassa yleisesti (3 %). Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä laski 300 henkilöllä (13 %) verrattuna vuodentakaiseen.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli helmikuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,0 prosenttia eli 0,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (9,7 %) keskimäärin.

Työttömyysaste oli korkein Turun ja Salon seutukunnissa (9,3 %) sekä Turun kaupungissa (11,8 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (6,5 %) sekä kunnista Ruskolla (3,5 %).

Helmikuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla alueen työ- ja elinkeinotoimistossa 9 100 kappaletta eli vähemmän (-27 %) kuin vuosi sitten. Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut 25 400 kappaletta eli 16 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna helmikuun aikana 17 300 kappaletta, joista 8 500 oli uusia, helmikuun aikana avautuneita työpaikkoja. Näin uusia työpaikkoja tuli helmikuussa tarjolle 22 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edelleen ollaan paikkamäärissä suhteellisen korkealla tasolla.

Maaliskuussa työttömien työnhakijoiden määrä laskee normaalivuosina jonkin verran helmikuuhun verrattuna.