Yrittäjägallupista käy ilmi, että 24 prosenttia yrityksistä aikoo palkata kesätyöntekijöitä. Luku oli 23 prosenttia vuosina 2022 ja 2021, pandemian alkamisvuonna 2020 vain 17 prosenttia ja tätä ennen kaksi vuotta aiemmin 28 prosenttia.

Pienistä ja keskisuurista teollisuusyrityksistä peräti 41 prosenttia kertoo palkkaavansa kesätyöntekijän.

Mitä nuorempi yrittäjä on iältään, sitä yleisemmin yrittäjä palkkaa kesätyöntekijän. Eniten palkkaamisaikeista raportoivat 18–39-vuotiaat yrittäjät.

Kesätöitä on tarjolla. Se lupaa hyvää monele nuorelle nyt ja tulevaisuudessa, tulevaa ammattiakin silmällä pitäen.

Työnantajan kannattaa hoitaa velvollisuutensa huolellisesti ja kirjallisesti.

Kesätyöntekijää miettivän yrityksen on syytä pohtia, millaisen kuvan se toimialastaan antaa.

Yrityksen tulee kartoittaa ajoissa työtehtävät, joihin kesätyöntekijä tai -tekijöitä tarvitaan, mitoittaa työmäärä realistisesti ja panostaa perehdytykseen. Siitä on hyötyä nuorelle, muille työntekijöille, työnantajalle, yritykselle ja työn sujuvuudelle.