Saneeraustyöt alkoivat Rinne- ja Pääskyntiellä

0
Rinnetie kaivuu pinta pintamateriaali kaivetaan pois

Rinnetien ja Pääskyntien alueella saneerataan tulevana kesänä kaukolämpö- ja hulevesilinjoja. Kaivuutyöt aloitettiin tänään. Työt pyritään saamaan valmiiksi lokakuun loppuun mennessä.
Alueella tulee kyseisenä aikana olemaan poikkeusjärjestelyjä liikenteessä.
Kaupunki ja Someron Lämpö hoitavat työt yhdessä. Pääurakoitsija on somerolainen KMS-palvelu Oy.
Työt tehdään pääosin arkisin kello 7–22 välisenä aikana. Mahdollinen lauantaityöaika tulee olemaan kello 7–17.
Kaupungin tekninen johtaja Mika Mäkelä kertoo, että useamman saneeraustyön toteuttaminen samalla kaivuu-urakalla vähentää pitkässä juoksussa oleellisesti asukkaille aiheutuvaa haittaa.
– Nyt alkava saneeraus on malliesimerkki yhteistyöstä, jota Somerolla tehdään eri toimialojen kesken. Esimerkiksi tällä yhdellä kaivuulla saadaan monta asiaa kerralla kuntoon. Toimimme kustannustehokkaasti ja tuotamme kaupunkilaisille mahdollisimman vähän haittaa, kun katuja ei tarvitse tulevaisuudessa avata eri toimijoiden toteuttamien saneeraustöiden vuoksi useaan eri otteeseen.
Mäkelä kehuu, että Someron kaupungissa on erittäin hyvä tekemisen meininki kaupungin, kaupungin yhtiöiden sekä kaupunkilaisten välillä.
– Saneerattavan alueen asukkailla onkin kaivuutöiden aikana myös erinomainen tilaisuus toteuttaa kaukolämpölaitteistonsa tai omalla tontillaan kulkevien tonttijohtojen uusiminen. Näitä ovat vesijohto, jätevesi sekä sade- ja salaojavesi.
Alueen asukkaita on tiedotettu kaivuutöistä jo ennakkoon.

Kaivuutyöt Rinnetiellä aloitettiin eilen.

Valtiolta on mahdollista saada huomattavaa tukea lämmönvaihtimien uusintaan. Tavoitteena on lisätä energiatehokkaiden matalalämpöisten kaukolämpölaitteiden käyttöä.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA tarjoaa tukea asuinrakennusten kaukolämpölaitteiden uusintaan. Tavoitteena on kannustaa suomalaisia käyttämään lämmönvaihtimia, jotka pystyvät hyödyntämään perinteisen 115 asteen sijaan 90-asteista eli matalalämpöistä kaukolämmön tulovettä.
Tuki on suunnattu kaikille asuinkiinteistöjen omistajille aina omakotiasukkaista taloyhtiöihin, kiinteistöfirmoihin ja asunto-osuuskuntiin. Paritaloissa valtuutus tarvitaan kaikilta rakennuksen omistajilta. Rakennuksen pitää myös olla vähintään puolet vuodesta vakituisessa asuinkäytössä.
Tukihakemus on tehtävä ennen töiden aloittamista ARA:n verkkopalvelussa tai lataamalla paperilomake.
Lisätietoa saa osoitteesta lampo@somero.fi.