Kirkkoneuvosto valitsi seurakunnan toiseksi kokoaikaiseksi keittiö- ja siivoustyöntekijäksi Anu Sandbergin ja varalle Nadja Hiirisalmen.

Uusi työntekijä aloittaa työt toukokuun alussa.

Hakijoita oli kahdeksan, joista neljä kutsuttiin haastatteluun.

Someron seurakunnassa on työskennellyt kaksi keittiö- ja siivoustyöntekijää. Toinen vakituinen työntekijä irtisanoutui vuosi sitten helmikuussa. Siitä asti vajetta on paikattu määräaikaisten työsuhteiden avulla.

Seurakunnassa on havaittu, etteivät määräaikaiset työsuhteet kuitenkaan ole hyvä ratkaisu pitemmän päälle, vaan työn selkiyttämisen ja jatkuvuuden kannalta on syytä palkata toinen kokoaikainen ammattitaitoinen työntekijä.

Valintaa puoltaa myös se, että näköpiirissä ei ole esimerkiksi toiminnan supistamista tai kiinteistöistä luopumista, joiden takia työn määrä vähenisi.

Keittiö- ja siivoustyöntekijät siivoavat seurakunnan rakennuksia ja osallistuvat ruokahuoltoon. Hiljaisimpina kuukausina he ovat avustaneet muussakin seurakuntatyössä.

Kirkkoneuvosto päätti, että nuorisotyönohjaajan virka laitetaan uudelleen hakuun, mutta vasta toukokuun alussa. Haku päättyy 25. toukokuuta.

Nuorisotyöntekijän virkaan kuuluvia työtehtäviä on hoidettu väliaikaisjärjestelyin. Viimeisin täydennys on, että seurakuntaan palkatun teologi Benjami Kasarin työajasta puolet on suunnattu nuorisotyöhön. Leirien ja kesän ajaksi palkataan toinen leirityöntekijä.

Nuorisotyönohjaajan työhön kuuluu muun muassa varhaisnuorten kerhoja ja nuorteniltoja sekä leirejä, kuten rippileirejä.