Kaupunginhallitus palautti asian lautakunnan valmisteltavaksi

Kaupunginhallitus pyytää sivistyslautakuntaa valmistelemaan edelleen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tulevaisuutta, jotta säästökohteita löytyisi.

Asia eteni kuten kaupunginjohtaja Sami Suikkanen oli edellisessä kaupunginhallituksen kokouksessa esittänyt, eli varhaiskasvatus- ja kouluasiaa on tarkasteltava talousnäkökulma huomioiden.

Tavoitteena on tulevina vuosina vähentää perusopetuksen kustannuksia opetustoiminnan vähentämisellä ja kiinteistöjen käytön rakenteellisilla ratkaisuilla noin 2 miljoonaa euroa. Tämä siksi, että ennusteet osoittavat oppilasmäärien vähenevän Somerolla, ja kunnan taloutta pitää tasapainottaa.

Sivistysjohtajan oppimisympäristöselvityksen mukaisilla ehdotuksilla kustannuksia on mahdollista vähentää noin 1,5 miljoonan verran. Kaupunginjohtaja on laskenut, että kustannuksia pitäisi karsia lisää vielä noin 500 000 euroa.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa jo viime viikolla, ja nyt maanantaina.

Riitta Lehtinen (sd.) oli ehdottanut puoluetoverinsa Taina Ruuhilehdon kannattamana, että Oinasjärven ja Pitkäjärven kyläkoulujen toiminta jatkuu kolmiopettajaisina toistaiseksi. Tilannetta tarkastellaan uudelleen, kun oppilasmäärä jää kahtena peräkkäisenä lukuvuotena alle 25 oppilaan.

Tällöin aloitetaan esiopetuksen sekä ensimmäisen ja toisen luokan yhdistävä alkuopetus ja varhaiskasvatuksen siirto koulukiinteistöön. Keskusta-alueen koulujen oppilasmäärien tilannetta tarkastellaan samanaikaisesti Oinasjärven ja Pitkäjärven koulujen kanssa.

Ehdotus oli vastaavanlainen kuin sivistyslautakunta oli aiemmin esittänyt.

Henry Seppälä (kok.) oli ehdottanut Janne Nurmen (ps.) kannattamana, että kaupungin tulee sopeuttaa koulu- ja päiväkotiverkkoa siten, että koulu ja päiväkoti lakkautetaan Oinasjärveltä vuonna 2025 sekä Pitkäjärveltä 2026, ja koulu Kirkonmäeltä 2027.

Näiden lisäksi Jaana Kyyrä (kesk.) Jutta Varjuksen (kok.) kannattamana ehdotti, että kaupunginhallitus päättäisi ehdottaa valtuustolle, että tavoitteeksi asetetaan kaikkien 5. ja 6. luokkien oppilaiden siirtäminen Kiiruun kouluun, kun ne mahtuvat sinne. Ja alakouluverkko pidetään nykyisellään, kunnes 5. ja 6. luokkien oppilaiden siirto Kiiruun kouluun toteutetaan.

Lisäksi esitettiin, että keskusta-alueen koulujen oppilaita käsitellään yhtenä kokonaisuutena, ja opetusryhmien määrää tarkastellaan vuosittain tuntikehyksestä päätettäessä.

Kyyrä esitti myös, että huomioidaan joustavan alkuopetuksen käyttöönoton mahdollisuudet alakouluissa ja että Leppäkertun päiväkodin siirtoa Oinasjärven koululle aletaan valmistelemaan. Seuraavan koulukuljetuskilpailutuksen yhteydessä huomioidaan mahdollisuudet järjestää kuljetusreitit siten, että ne tukevat kyläkoulujen oppilasmääriä.

Myös Matias Mäkiseltä (ps.) tuli esitys. Hän ehdotti, että kaupunki tekee päätöksiä kouluverkkoon liittyen aikaisintaan syksyllä 2029. Kuluvana vuonna tehdään päätöksiä kaupungin kehittämiseksi ja elinvoiman lisäämiseksi, tavoitteena kaupungin väkiluvun kasvattaminen. Hänestä säästöjä tulee hakea myös sivistystoimen ulkopuolelta, eli koko kaupungin toiminnoista.

Mäkisen ehdotus raukesi, kun kukaan ei kannattanut sitä.

Keskustelujen jälkeen Lehtinen ja Kyyrä vetivät ehdotuksensa pois.

Kaupunginhallitus äänesti kaupunginjohtajan pohjaehdotuksen ja Seppälän esityksen välillä. Äänin 6–2 kaupunginjohtajan palauttamisesitys voitti. Sitä kannattivat Jaana Kyyrä, Riitta Lehtinen, Tero Pirttilä (kesk.), Taina Ruuhilehto, Mikko Virtanen (kesk.) ja Jutta Varjus.

Henri Seppälä oli oman ehdotuksensa kannalla Janne Nurmen kanssa. Matias Mäkinen äänesti tyhjää.

Näin asia palautettiin takaisin sivistyslautakunnan valmisteltavaksi.