Somero ja Salo hakevat yhdessä hankkeella tehokkuutta kotouttamiseen

0
Monenlaisia yhteistyömuotoja on Somerolla jo löydettykin. Esimerkiksi MLL on järjestänyt lapsiperheille ystävä- ja kerhotoimintaa. Heidi Virtanen (toinen oikealta) ja hänen ukrainalaiset ystävänsä Vadim, Ania ja Polina Korba ja Nadja Kash. Sanna Pohjarannan ystäväperhe ei ollut nyt paikalla.

Somero ja Salo hakevat yhdessä rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta pakolaisten kotouttamiseen ja yhteisöön sisälle pääsemiseen, sekä kotouttamisen palvelumuotojen kehittämiseen.

Tavoitteena on kehittää yhteistyötä kolmannen ja neljännen sektorin toimijoiden ja kaupungin kotoutumisen palvelujen kesken. Tarkoitus on perustaa oma neuvontaa ja ohjausta tarjoava palvelupiste kotoutujille, jotka kaipaavat apua työllistymiseen ja sen edellytysten parantamiseen.

Kolmas tavoite on edistää ulkomaalaisten osaajien työllistymistä Somerolla ja saada työntekijöitä työvoimapulasta kärsivien somerolaisyritysten palvelukseen.

Kaupungin hallintojohtaja Marjaana Sorokin sanoo, että monella maahanmuuttajalla on paljon osaamista ja annettavaa paikkakunnan elinvoiman edistämiseen. Tämän potentiaalinen hyödyntämiseksi Someron kaupunki lähtee mukaan Salon kanssa maahanmuuttajien työllistämistä tukevaan hankkeeseen. Yhtenä osatoteuttajana on Yrityssalo Oy ja kumppanina Salon seudun koulutuskuntayhtymä. Yhteistyömuotoja luodaan hyvinvointialueen kanssa.

– Samalla täydennetään kaupungin palveluja, sillä maahanmuuttoasiat ovat Somerolla vielä melko alkutekijöissään, toteaa Sorokin.

Tarkoitus on myös auttaa alkuvuodesta aloittaneen työllisyys- ja maahanmuuttokoordinaattorin työtaakkaa.

Kustannuksia tulee yhdestä omasta hanketyöntekijästä, tilavuokrista, palveluhankinnoista, tilaisuuksien järjestämisestä ja juoksevista kustannuksista.

Hankkeen kokonaiskustannus kolmen vuoden ajalta on 187 000 euroa. Siihen haetaan 80 prosentin tukiosuutta. Someron omarahoitusosuus on noin 37 000 euroa, josta ensimmäisen vuoden osuus olisi noin 4 500 euroa.

Ensimmäisen vuoden osuuden Somero kattaisi elinvoimapalvelujen tämän vuoden määrärahoista ja muille vuosille budjetoidaan erikseen oma määräraha.

Hankehaku loppui 30. maaliskuuta. Hanke alkaisi tänä syksynä.