Someron työttömyys polkee paikallaan, mutta muualla Varsinais-Suomessa talouden epävarmuus näkyy lomautuksina – katso kaikki kuntakohtaiset tiedot

0

Somerolla työttömyys junnaa paikallaan ja muutokset ovat pieniä. Työttömiä oli maaliskuussa 297. Se on 18 vähemmän kuin helmikuussa, mutta 44 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Naapurikunnassa Salossa työttömiä oli maaliskuussa 2 134, eli 46 vähemmän kuin helmikuussa, mutta 34 enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömien määrä nousi koko Varsinais-Suomessa maaliskuussa, vaikka kuukausi tunnetaan yleensä työttömyyttä vähentävänä kuukautena.

Helmikuuhun verrattuna työttömiä oli tosin vain 12 enemmän, mutta viime vuoden maaliskuuhun verrattuna 400 enemmän.

TYÖTTÖMYYDEN nousua Varsinais-Suomessa selittää erityisesti lomautettujen määrän kasvu. Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä nousi 300 henkilöllä eli 28 prosentilla viime vuoden maaliskuuhun verrattua.

Helmikuussa lomautettujen määrä Varsinais-Suomessa oli 2 063 ja maaliskuussa 2 315.

– Lomautettujen määrän kasvu johtuu yritysten tuotantokustannusten kallistumisesta, epävarmoista tulevaisuuden näkymistä ja Uudenkaupungin autotehtaan tilanteesta, arvioi Ely-keskuksen työelämäkoordinaattori Timo Vahtonen tiedotteessa.

Lomautettujen määrä oli maaliskuussa koholla, kun tilannetta verrataan koronaa edeltäneeseen aikaan, kertoo keskiviikkona julkaistu Varsinais-Suomen Ely-keskuksen julkaisema Työllisyyskatsaus.

Työllisyyskatsauksessa lomautetut merkitään työttömiksi.

Somerolla lomautettujen määrä pysyi samana helmikuusta maaliskuuhun (73 ja 75).

VARSINAIS-SUOMEN alin työttömyysaste oli Ruskolla, 3,9 prosenttia.

Korkein työttömyysaste oli Uudessakaupungissa, jossa työttömänä oli 12,7 prosenttia työvoimasta. Toiseksi korkein työttömyysaste oli Turussa, 11,6 prosenttia. Salon maaliskuun työttömyysaste oli maakunnan kolmanneksi korkein, 9,2 prosenttia.

VAIKKA TYÖTTÖMIEN työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa nousussa, valtakunnallisessa vertailussa maakunta pärjäsi kuitenkin keskimääräistä paremmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Varsinais-Suomessa 9,0 prosenttia ja koko maassa 9,6 prosenttia.

Uudenmaan työttömyysaste oli 9,4 ja Pirkanmaan 8,6.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa ja kuntakokeiluissa oli maaliskuun lopussa yhteensä 253 900 työtöntä työnhakijaa, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilasto. Luku on 3 200 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Edelliskuusta työttömien työnhakijoiden määrä väheni 4 200:lla koko maassa.

SOMEROLLA oli avoinna 70 työpaikkaa maaliskuussa. Se on yli neljännes vähemmän kuin vuosi sitten. Helmikuussa auki oli 50 työpaikkaa.

Salossa oli avoinna 574 työpaikkaa maaliskuussa. Se on neljännes vähemmän kuin vuosi sitten. Saman verran pudotusta on myös helmikuusta.

MAALISKUUN viimeisenä päivänä avoimia työpaikkoja oli tarjolla 8 400 kappaletta alueen työ- ja elinkeinotoimistossa. Se oli 27 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut 28 200 kappaletta eli 16 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna maaliskuun aikana 18 100 kappaletta, joista 9 300 oli uusia, maaliskuun aikana avautuneita työpaikkoja. Uusia työpaikkoja tuli siis maaliskuussa tarjolle 20 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Varsinais-Suomen avoimien työpaikkojen määrä on kuitenkin edelleen suhteellisen korkealla tasolla, kertoo työelämäkoordinaattori Timo Vahtonen tiedotteessa.

Eniten työpaikkoja on ollut Varsinais-Suomessa auki hoitosektorilla. Alan työvoiman kysyntä on ollut 13 prosenttia kovempaa tänä vuonna verrattuna vuoden takaiseen.

Paikkoja on ollut määrällisesti runsaasti auki myös teollisuudessa, hotelli­ ja ravintolasektorilla ja palvelualalla.

Prosentuaalisesti eniten työvoiman kysyntä on noussut hoitotehtävissä ja opetuspuolella. Kummassakin nousua viime vuodesta on 13 prosenttia.

Koko maassa uusia avoimia työpaikkoja 31 000 vähemmän kuin edellisvuonna.

Jos huhtikuu etenee tavallisen kaavan mukaan, työttömien työnhakijoiden määrä laskee jonkin verran maaliskuuhun verrattuna.

Varsinais-Suomi


Työttömyystrendit


Työttömyysaste oli koko maan tasoa (9,6 prosenttia) alempi 25 varsinaissuomalaisessa kunnassa.

Koko maan tasoa korkeampi se oli ainoastaan Turussa ja Uudessakaupungissa.

Nuorten työttömyys nousee. Nuoria oli työttömänä enemmän kuin vuotta aiemmin 17:ssä 27 varsinaissuomalaisesta kunnasta.

Pitkäaikaistyöttömien kokonaismäärä oli Varsinais-Suomessa vuoden takaista selvästi pienempi (­16 prosenttia), mutta kuudessa Varsinais-Suomen kunnassa määrä oli kuitenkin suurempi.