Vammaisneuvoston kokoonpano

0

Vammaisneuvoston muutamat jäsenyhdistykset ovat ilmoittaneet muutoksia edustajiinsa neuvostossa.

Vammaisneuvoston kokoonpanoon kuuluvat Someron reumayhdistyksestä Birgitta Järvinen (varajäsen Pirjo Mattila), Someron Seudun Hengitysyhdistyksestä Mari Kuusinen (Merja Grönholm), Someron Seudun kehitysvammaisten tuesta Maarit Halme (Anne Kerko), Someron seudun näkövammaisista Marja Ojala (Kaarina Träff), Someron Sydänyhdistyksestä Merja Mattila (Pia Maavirta) sekä kaupunginhallituksesta Riitta Lehtinen  Riina Lehtinen ) ja Kirsti Kurki (Kati Fonsell-Laurila), perusturvalautakunnasta 31.5.2023 saakka Minna Kotti (Ismo Valve), sivistyslautakunnasta Reima Anolin (Irina Ojala-Sirro), teknisestä lautakunnasta Laura Nuotio (Sanna-Mari Rajala) ja ympäristölautakunnasta Eevi Haho (Outi Laine).

Vammaisneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen tai heidän tarvitsemiinsa palveluihin.