Varsinais-Suomen Kylät yhteistyökumppaneineen etsii jälleen uutta Varsinais-Suomen vuoden kylää. Teemana on tänä vuonna Hyvinvointia kylästä.

– Etsimme kylää, jossa on pohdittu, miten kylän viihtyisyyttä ja asukkaiden hyvinvointia voidaan edistää ja kehittää, sanoo kyläasiamies Tauno Linkoranta.

– Kylähyvinvoinnin osia ovat esimerkiksi yhteisöllisyys, turvallisuus, toimivat lähipalvelut, kylä- ja muu yhdistystoiminta, liikuntaharrastusten edistäminen, toimiva kylätalo, kylän kulttuuritapahtumat ja viihtyisä kyläympäristö. Kylähyvinvointia on myös se, että kylässä ollaan ylpeitä omasta kylästä, kyläläiset tuntevat toisensa ja naapuriapu toimii.

Keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa, millaista yhteistyötä kylällä tehdään yhdistysten kesken ja ulospäin, huomioidaanko toiminnassa eri ikäryhmät, miten suunnitelmallista toiminta on sekä miten kylä on hoitanut viestinnän.

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee kuvailla kylä (asukasmäärä, sijainti, alueen yhdistykset ja muut keskeiset toimijat ) sekä kertoa kylän toiminnasta.

Hakemukset lähetetään Varsinais-Suomen kyläasiamiehelle 4.6. mennessä.

Kyseisen tittelin ovat Someron kylistä saaneet Häntälä ja Kultela.

2006 oli teemana Kylä näkyy ja kuuluu. Voiton napanneesta Kultelasta todettiin, että kylällä on pitkät perinteet savikylänä. Kylä on elvyttänyt tätä perinnettä muun muassa rakentamalla keramiikkapuiston, järjestämällä suosittuja Savi palaa -tapahtumia sekä omalla savikukko-logolla. Savikylä-brändin ohella kylällä panostetaan kaikenikäisten viihtymiseen ja tiedonkulkuun.

2009 voiton otti Häntälä teeman Kylä ja kunta – kehittämiskumppanit alla. Perustelujen mukaan kylä toimii Someron kylien neuvottelukunnassa, joka on kylien ja kaupungin yhteistyöelin. Häntälä otti myös vetovastuun Someron kylien yhteisestä kyläsuunnitteluhankkeesta. Kyläyhdistys myös huolehtii Häntälän notkojen luontopoluista kaupungin kanssa tehdyllä sopimuksella.