Moduulipäiväkodille poikkeamislupa

0
Päiväkodin julkisivu lounaaseen eli Tuulihatun suuntaan.

Ympäristölautakunta myönsi poikkeamisen asemakaavan määräyksistä moduulipäiväkodin rakentamista varten. Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta, jona aikana on haettava rakennuslupa.

Lupa on Leivontien varteen, Järvelä 1 -nimiselle tilalle, joka nykyisellään on peltomaata, minkä kaupunki aikanaan on ostanut läheisestä Kermisen tilasta Pärnämäessä. Asemakaavassa alueella on AM-merkintä, jolla tarkoitetaan maatilojen talouskeskusten korttelialuetta. Merkintä sellaisenaan ei salli päiväkodin rakentamista, joten poikkeamislupa tarvitaan.

Suunniteltu määräaikainen, noin viideksi vuodeksi vuokrattava moduulirakennus sijoittuisi olemassa olevan Tuulihatun päiväkodin viereiselle tontille, sen välittömään läheisyyteen, jota rakennustarkastaja Juha Kopra pitää esimerkillisen hyvänä ratkaisuna.

– On suuri onni, että tällainen tyhjä rakentamaton paikka on meillä olemassa aivan päiväkodin vieressä. Synergiaedut ovat merkittävät, kun esimerkiksi moduulipäiväkodin lapset pystyvät käyttämään ulkoiluun samaa leikkialuetta Tuulihatun lasten kanssa. Ei tarvitse hankkia esimerkiksi uusia leikkivälineitä, Kopra punnitsee.

Juha Kopra lisää, että myös päiväkodin henkilökunnan töiden järjestelemiseksi sijainti on otollinen. Kyseinen rakennus korvaa Metsätie 7:ssä aiemmin sijainneen päiväkodin.

Lapsille sopivaa tilaaModuulien tulo Somerolle on ajoitettu ensi syksyn tietämille, sillä suuremman tilantarpeen ennakoidaan tulevan jälleen silloin. Kesällä tilojen tarve on vuosilomien vuoksi vähäisempi. Mutta viimeistään 4. elokuuta tilojen tulee olla valmiina käyttöön.

Rakennus on yksikerroksinen, kerrosalaltaan 523 neliötä. Kulku moduulipäiväkodille tehdään Leivontieltä, josta tontille rakennetaan sujuvan autoliikenteen aikaansaamiseksi kaksi liittymää, kuten on laita myös viereisessä Tuulihatussa. Leivontien varressa on suunniteltu tänä kesänä jatkettavaksi nykyisin Tuulihatulle päättyvää kevyen liikenteen väylää aina Metsätielle asti.

Varhaiskasvatuksen tilat Somerolla ovat täynnä ja tarve lisätiloista on vallinnut jo pidemmän aikaa. Tilaa saadaan väliaikaisratkaisun avulla 21 lapselle eli kolmelle täydelle lapsiryhmälle. Kaikkiaan Somerolla on varhaiskasvatuksessa lähes 280 lasta.

Nopeimmin uutta tilaa on saatavissa parakki- eli nykypäivän termein ilmaistuna moduuliratkaisulla. Tila pyritään toteuttamaan niin, että se on nimenomaan lapsille sopiva.