Somerolla on neljä äänestysaluetta Joensuu (3172 äänioikeutettua tänä vuonna), Kirkko (2542), Pitkäjärvi (599) ja Somerniemi (635). Eduskuntavaalien jälkeen on käyty keskustelua keskustan alueen äänestysalueiden, Kirkon ja Joensuun, yhdistämisestä.

– Tämä siksi, että varmistettaisiin riittävät resurssit vaalitoimitsijoiden tehtäviin sekä vaalilautakuntien jäsenten valinnoissa. Varsinkin koronapandemian aikana oli vaikea saada vaalitoimitsijoita, kertoo kaupungin hallintojohtaja Marjaana Sorokin.

Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen ehdotti kaupunginhallitukselle, että se ehdottaisi valtuustolle Joensuun ja Kirkon äänestysalueiden yhdistämistä. Siitä tulisi Joensuun äänestysalue.

Kaupunginhallitus päätti, että tarkastelua äänestysalueista jatketaan. Samalla pohditaan Pitkäjärven ja Somerniemen äänestysalueiden laajentamista.

Vielä ensi vuodeksi uudistusta ei haeta, vaan vasta vuodelle 2025. Jos äänestysaluejaon muutosta olisi haettu ja haluttu sen olevan voimassa vuoden 2024 alusta, olisi valtuuston päätös pitänyt olla tehtynä ja siitä ilmoitettu 31.8.2023 mennessä Digi ja väestötietovirastolle.