Käädyt kiertoon

0
Someron Rotary-klubi sai Kari Kullasta (keskellä)

Teksti Olli Salomäenpää

Lokakuussa 1954 perustettu Someron Rotary-klubi käy kohti 70. toimintakauttaan uuden presidentin ja virkailijakunnan kera. Someron torppamuseolla pidetyssä vaihtokokouksessa kuluneen kauden presidentti Jouni Savolainen luovutti vallan, vetovastuun sekä siihen liittyvät ulkoiset tunnusmerkit Kari Kullalle.
Savolainen kiitti puheessaan klubin jäseniä monipuolisesta kaudesta.
– Toiminnan perusta ja suola ovat edelleenkin klubikokouksissa pidettävät esitelmät, joissa tälläkin kaudella on pidetty esillä mitä moninaisimpia asioita.
– Suurin ilonaihe pitkästä aikaa on myös se, että klubi pääsee lähettämään somerolaisen nuoren, Venla Välttilän vuosivaihtoon Italiaan ja vastaavasti olemme vastaanottamassa myös oppilaan tänne Somerolle.
– Rotareiden mahdollistamat nuorisovaihdot, oli sitten kyse lyhyemmästä kesävaihdosta tai koko lukuvuoden kestävästä vaihdosta, ovat paikkakuntamme nuorille mahdollisuus, jota he voisivat paljon enemmänkin hyödyntää. Vieraan kulttuurin keskellä eläminen avartaa aina ajattelua ja maailmankuvaa.
Klubin presidentin tehtävän vastaanottanut Kari Kulta nosti esille edellä mainitun nuorisovaihdon lisäksi Laitalainen joulu -keräyksen ja siihen liittyvän punaisen tonkan.
– Tonkka on ollut näkyvä muistutus ja tunnus somerolaisten auttamishalusta heitä kohtaan, joilla tällä hetkellä on esimerkiksi toimeentulon kanssa haasteita. Tätä työtä on edelleen jatkettava.
–Klubin toiminnan kannalta tulee olemaan iso muutos se, että viikoittaisista kokouksista tullaan ensi kaudella luopumaan ja jatkossa kokoukset pidetään joka kuukauden 1. ja 3. tiistai. Tällä muutoksella pyritään vähentämään klubin toiminnassa ajoittain ollutta tyhjäkäyntiä ja riittävän laadukkaiden esitelmien saamisen haastetta.
Rotareiden tulevan kauden kansainvälisenä presidenttinä toimii skotlantilainen Gordon McInally. Hänen teemansa Create Hope in the World (suom. Luo toivoa maailmassa) muistuttaa rotareitten vastuusta, että meillä pitää olla kykyä luoda toivoa paremmasta maailmasta. Jos meillä ei ole toivoa, meillä ei ole mitään.