Oppilaitosten edustajia pyydetään mukaan elinvoimatyöryhmään

0

Kaupunki haluaa sekä Salon seudun että Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymästä edustajat Someron kaupungin elinvoimatyöryhmään. Se pyytää näitä tahoja nimeämään edustajansa.

Kokoonpanossa on jo muun muassa kaupunginjohtaja, kehittämisasiantuntija, maaseutuyksikön päällikkö, kaupunginhallituksen puheenjohtaja/edustaja, edustajat yrittäjäyhdistyksistä, suurista yrityksistä, yrityskummeista ja MTK Somerosta.

Työryhmässä käsitellään esimerkiksi osaavan työvoiman saatavuutta ja siihen liittyviä ongelmia, pidetään yllä kaupungin ja kaupungissa toimivien yrittäjien sekä elinkeinotoimijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä, koordinoidaan elinkeinoelämän tukitoimintoja, pohditaan kaupunkikehitystä’, edistetään positiivista yritysilmapiiriä, seurataan kaupungin elinkeinopoliittista ohjelmaa ja suunnitellaan toteutusta.