Tienvarsiniitot alkavat

0

Mielipiteitä jakavat tienvarsiniitot ovat alkamassa.
Tienvarsiniitoilla parannetaan näkyvyyttä tieympäristössä ja ehkäistään siten liikenneonnettomuuksia, mutta myös tuetaan luonnon monimuotoisuutta ja torjutaan haitallisia vieraslajeja.
Niittojen tarpeesta keskustellaan usein vilkkaastikin kesäaikaan. Moni haluaisi ihailla kauniita luonnonkukkia ja antaa niiden siementää.
Niittotöiden lisäksi tedään myös vesakonraivauksia. Niitä tehdään maanteiden linjaosuuksilla joka toinen tai kolmas vuosi.
Sekä niitot että vesakonraivaukset ovat tärkeitä myös teiden kunnon kannalta, jotta esimerkiksi ojat ja muut kuivatusrakenteet toimivat tarkoitetulla tavalla.
Väylävirasto haluaa nyt muistuttaa, että maanteiden varsille ilmestyvät kesäkuussa viheralueiden hoitajat työkoneineen, jotka teillä liikkuvien kannattaa ottaa huomioon alentamalla nopeuksia.
Tienvarsien niitto- ja vesakonraivaustyöt kuuluvat alueellisesta tienpidosta vastaavien Ely-keskusten tilaamiin maanteiden hoitourakoihin.