Kaupunginvaltuuston eri puolueryhmät hyväksyivät Someron kaupungin vuoden 2022 tilinpäätöksen. Yhtä mieltä oltiin siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon valmistelu Varhaa varten tuotti valtavasti työtä, samoin ukrainalaisille pakolaisille järjesteltävät palvelut. Erityisesti sivistyspuolella on ollut paineita muun muassa valmistavan opetuksen järjestämisessä. Rahaa on kulunut. Esimerkiksi Joensuun koululle on tarvinnut hankkia lisätilaa moduulein.

Siihen oltiin tyytyväisiä, että Lamminniemen hyvinvointikeskuksen järjestelyt saatiin maaliin Varhan kanssa. Ilman sitä kauppaa kaupungille ei olisi syntynyt 2,7 miljoonan ylijäämää.

Tyytyväisyyttä koettiin, että Tervaskannon rakentaminen on alkanut ja harmitusta, että rakentamisen kustannukset ovat nousseet.

Oppimisympäristöselvityksen katsottiin edenneen hitaasti, ei riittävästi.

Keskustan ryhmän tilinpäätöspuheenvuoron pitänyt Jaana Kyyrä kertoi puolueensa olevan harmissaan, kun tekninen lautakunta päätti myydä SoLun tilat eikä kaupunginhallitus käyttänyt asiassa otto-oikeutta. Keskustan mielestä tilojen väliaikainen vuokraaminen ei ole järkevää, kun Varhalta myöhemmin vapautuu takaisin tiloja kaupungille.

– Tilojen vuokraaminen Tehdastieltä aiheuttaa kaupungille kuluja. Olisi kannattanut pitää SoLu toiminnassa niin kauan kuin saadaan vakituiset tilat starttipajalle, nuorisotoimelle ja kutojille. SoLussa olisi ollut tilat urheilukentän käyttäjille. Nyt heille joudutaan hankkimaan korvaavat tilat.

Kuluvan kesän urheilukentän käyttäjät voivat käyttää vielä SoLua ja Kiiruun koulukeskusta.

Kokoomuksen puheenvuoron pitänyt Totti Nuoritalo totesi Someron perusinfran kohentuneen. On rakennettu hulevesiverkostoa, saatu kulttuurigalleria ja liikuntapuisto. Pian on peruskorjattu urheilukenttä ja saadaan uusi skeittiparkki.

– Oppimisympäristöselvitys on vielä kesken. Sen valmistuminen on tärkeää, jotta koulupuolella ja varhaiskasvatuksessa pystytään suunnittelemaan, investoimaan ja toimimaan järkevästi ja selkeästi tulevaisuudessa, tuumasi Nuoritalo.

– Ihmettelen, minkälaisia tarkennuksia oppimisympäristöselvitykseen pitää vielä tehdä. Kaikki materiaali on jo nipussa ja sitä on paljon, totesi Antti Kotti sosiaalidemokraattien puheenvuorossa.

Hänestä päätösten veivaamisen voisi lopettaa; tulisi pitäytyä tehdyissä päätöksissä.

– Jokainen katsokoon omaa toimintaansa. Tehdään yhdessä päätökset, sitoudutaan niihin ja mennään eteenpäin. Mietitään, mihin kaupungissa keskitytään: mitä tehdään ja mitä ei tehdä. Selkeät vastuut lautakunnille, kaupunginhallitukselle.

– Tehdään asioita paremmin ja vaikuttavammin. Ennakoidaan ajoissa tulevaa kehitystä, toivoi Kotti.

Hän kantoi murhetta asioiden valmisteluresursseista, sillä toistuvilla selvityksillä kuormitetaan viranhaltijoita.

– Meillä ei ole varaa huonoon henkilöstöpolitiikkaan. Rekrytointeja on edessä, kun tekijät alkavat eläköityä. Hyvästä henkilökunnasta tulee pulaa. Meillä on nyt sitoutunut ja osaava henkilöstö. Kunnan työntekijöille kiitos; erityiskiitos hyvästä taloudenpidosta, kiitteli Kotti.

Hän nosti esille myös alakoulut. Kotista koulujen sulkeminen ei ole tässä hetkessä järkevää, eikä tuota pitkällä tähtäimellä säästöjä.

Samoilla linjoilla koulupuolen asioista oli Matias Mäkinen perussuomalaisten puheenvuorossa.

– Ei pidä tehdä hätiköityjä päätöksiä. Kyläkouluilla on vankka tehtävänsä ja halu pysyä toiminnassa.

– Ilman lapsia kunta ja sen toiminta näivettyy. Meidän tulee toimia, jotta saadaan syntyvyys ja muuttoliike Somerolle kasvuun. Kotihoidon kuntalisän nosto voisi olla yksi keino, ehdotti Mäkinen.

Vasemmistoliiton puheenvuorossa Elli Kurkikangas toivoi keskityttävän kaupungin vetovoimatekijöihin ja hyvinvointipalvelujen kehittämiseen. Hän kantoi huolta siitä, että palvelut karkaavat muualle. Varhan kautta palvelujen fyysinen saatavuus Somerolta on jo alkanut vähetä.

Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen sanoo Someron kaupungin noin 2,7 miljoonan ylijäämän tulleen pääosin Lamminniemen kiinteistöjärjestelyistä. Muuten oltaisiin nollan tuntumassa.

Kulupuolta rasittivat ukrainalaisten palvelujen järjesteleminen erityisesti sivistyspuolella, esimerkiksi valmistavan opetuksen järjestely. Näihin kustannuksiin saadaan valtiolta takautuvasti rahaa.

Sote-kustannukset nousivat viime vuonna merkittävästi. Investointipuolella oli huleverkostojen saneeraamista, urheilukentän entraamista ja uuden liikuntapuiston rakentamista.

Someron kaupungin vuoden 2022 tilinpäätöksen vuosikate oli 3 miljoonaa euroa. Toimintatuotot olivat noin 10,2 miljoonaa ja toimintakulut 68,7 miljoonaa.

Verotuloja saatiin noin 31,3 miljoona. Valtionosuuksien toteuma oli 30,1 miljoonaa.

Poistoja kirjattiin noin 3,1 miljoonaa.

Someron kaupungilla on aiemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää 31 764 186. Kun siihen lisätään tilikauden 2022 ylijäämä, on ylijäämä 34 421 971 euroa.

Kaupungin pitkäaikaisen lainan määrä väheni 2,2 miljoonaa euroa vuonna 2022.