Someron vammaisneuvosto kutsui paikallisen vanhusneuvoston yhteiskokoukseen pohtimaan somerolaisten vammaisten ja vanhusten elämänpiiriä sivuavia huolenaiheita. Keskusteluissa nousi esille monia asioita, joista eniten huolta herätti Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toiminta.

Kritiikin kohteeksi päätyi erityisesti pelkästään verkossa toteutettu palvelustrategiakysely, jonka kysymykset koettiin palveluverkon supistamiseen ohjaavaksi. Lisäksi kyselystä tiedottaminen koettiin puutteelliseksi.

– Harva oli kyselystä kuullutkaan, saati siihen vastannut, kun vastaaminen oli mahdollista vain verkossa, vammaisneuvoston puheenjohtaja Maarit Halme harmittelee.

Myös kaupungin ja Valonian toteuttama kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita kartoittava kysely sai osakseen kritiikkiä. Siihenkin vastaaminen oli mahdollista vain verkossa.

– Kyselyjen saavutettavuuteen ja niistä tiedottamiseen olisi syytä kiinnittää aiempaa enemmän huomiota, näkee vanhusneuvoston puheenjohtaja Pertti Tamminen.

Esiin nostettiin jälleen myös jokaiseen somerolaiskotiin jaettavaksi suunniteltu tiedote, jonka neuvostot näkevät parhaana ja saavutettavimpana tiedotustapana.

Huolta kannettiin myös skeittirampin rakennuspaikasta, julkisten tilojen saavutettavuudesta kuulovammaisten näkökulmasta ja Varhan laskutusten viivästymisestä.

Kokouksessa linjattiin myös neuvostojen tulevaisuuden yhteistyömuotoja. Yhteiskokouksia suunniteltiin pidettävän jatkossa ainakin kerran vuodessa ja useamminkin, jos tarvetta ilmenee. Ensimmäiseksi yhteishankkeeksi ajateltiin neuvostojen yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimista.

Vammais- ja vanhusneuvostot ovat lakisääteisiä vaikuttamistoimielimiä, joihin kaupunginhallitus nimeää edustajia vammais- ja eläkeläisjärjestöistä sekä kaupungin toimielimistä. Vammaisneuvoston puheenjohtajana toimii Maarit Halme ja vanhusneuvoston puheenjohtajana Pertti Tamminen.